عمومیویژه

عکس پروفایل آذرماهی عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر

عکس پروفایل آذرماهی عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر
عکس پروفایل آذرماهی عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر
عکس پروفایل آذرماهی عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر
عکس پروفایل آذرماهی عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر
عکس پروفایل آذرماهی عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر

جمله عکس های زیبای متولدین آذر ماه یا برج 9

زیباترین عکس نوشته، متن و عکس های پروفایل دختران و پسران متولد آذر ماه را در این مطلب گردآوری کرده ایم. این تصاویر حاوی نوشته های زیبا در مورد متولدین ماه آذر (ماه آخر پاییز) است.

جملات خواندنی متولدین آذر

من یه ♥ ♥ ♥ آذر ♥ ♥ ♥ مـــاهــیـــم…

من همون دیوونه م که هیچ وقت عوض نمیشه…

همونی که همه باهاش خوش حال هستن ..

همونی که اونقدر یه آهنگ رو گوش میده که از ترانه گرفته تا ریتم و خوانندش متنفر بشه….

همونی که هق هق همه رو به جون دل گوش میده،

اما خودش بغضاش رو زیر بالش میترکونه…..

همونی که همه فکر میکنن سخته، سنگه اما با هر تلنگری میشکنه…

همونی که مواظبه کسی ناراحت نشه اما همه ناراحتش میکنن…

همونی که تکیه گاه خوبیه اما واسش تکیه گاهی نیس…

همونی که کلی حرف داره اما . ..

من همون ♥ ♥ ♥ آذر ♥ ♥ ♥ مـــاهــیـــم… :) ♥

عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر

متولد آذر

عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر

جملکس های خواندنی برای متولدین آذر

آذر ماهی یعنی برترین عشق خدا

آذر ماهی یعنی فرشته ی روی زمین که نصیب هر شخصی نمی شه

مگر آدم هایی که خدا بهشون نظر کرده باشه

آذر ماهی یعنی برترین آفریده ی خدا که تو برترین ماه سال آفریده شده

و خدا با توجهِ کامل قلبشون رو با روح خودش حسابی عجین کرده

آذر ماهی یعنی به دلیل قلبِ پاکش کینه ای نیست

آذر ماهی یعنی روح لطیف، روح حساس، مهربون، از خود قبل

و زیبایی هم صورت هم سیرت

آذر ماهی یعنی یه عاشقِ حقیقی

آذر ماهی یعنی وقتی عاشق میشه عشقش رو،

با تمام وجود تقدیم می کنه به اونی که از بین این 70 میلیون نفر لیاقتش رو پیدا کرده

آذر ماهی یعنی آرامش خانواده

یعنی خوشبختی

آذر ماهی …

یعنی معجزه ی خدا

همچنین : شخصیت زنان و دختران متولد آذر ماه

عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر

عکس نوشته های متولدین آذر

آذرمــاهــی هــا منــبــع روحــیــه بــرای خــودشــون و دوســتــاشــون و کــلا اطــرافــیــانــشــون هســتــن
وقتــی یــه اتــفــاقــی بــراشــون مــیــفتــه انقــدر خوب از پســش بــر مــیــان و روحــیــه شــونــو حفــظ مــی کنن کــه همــه تعــجــب می کنــن!!!!!

عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر

عکس نوشته های متولدین آذر

ماه آذر
ماه آخر
پاییز سر آمد
با آمدن آذر
جمع کروم جوجه هایم
می شمارم ز اول تا به آخر
سرانجام همه کار ها
آری
این است کار آخر …
.
ماه

عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر

عکس نوشته های زیبا برای متولدین آذر

ما آذر ماهـــــــیاااااا
اعـــــصاب : نــداریـــــم
لـــجباز : هستیم
غـــــرور : داریــم تـا دلِـــت بخـــــواد
روراســـــت : دُرُســـت مثلِ یـه اتـــــوبان تــو دلِ کویـــــر
سـَــــرسخـــــت : وحـــــشتناک
خونگـــرم : شـَــــدیـــــد
مهربـــــون : بسیـــــااااار
زیـــــبا:اووووووووووف
به آذر ماهـــــــی بودنمون افتخار میکنیم
بــــــــــهله…..

عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر

خصوصیات ماه تولد

خواستم به اطلاع بعضی ها برسونم که عزیزم:
فِک نکن پیگیر یه آذرماهی نباشی پیگیرِت میشه ها !!
بعدِ چند وقت برگردی نمیگه چطوری !! میگه شُـــــــما ؟

عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر

جملکس های خواندنی برای متولدین آذر

امروز ماه نو شد .
جنب و جو شی در کون و مکان جاریست
امروز روز عطش آ ینه ها ست
امروز ماه نو با ماه کهنه در جدال است
اروز روز رقص رستا خیز پر وا نه هاست
امروز قفس شیشه ایی زمان
ترک برداشته و در کشمکش وجودم
شیر خون داغ زمین جا ریست
امروز من
به افسا نه های سلاطین …

عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر

عکس نوشته های زیبا برای متولدین آذر

فــــقط یه آذر ماهــــی مــــی تونه…
مغــــرور باشــــه اما کســــی رو تحقــــیر نکــــنه…
شــــوخ و شــــیرین زبــــون باشــــه امــــا اهــــلِ لودگــــی نباشــــه…
غمگــــین و تــــنها باشــــه امــــا کســــی مــــتوجه ی تــــنهاییش نشــــه…
تــــو اوج غــــم و غــــصه باشــه امــــا بـاز بـه دیگــــران روحــــیه بــــده…
تــــو ســــخت ترین مســــیرا گــام بــرداره و امــیدش بـه کســــی جــــز خــــدا نباشــــه…

عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر

خصوصیات متولدین آذر

یه آذری وقتی بره…
دیگه برگشتی در کار نیست…
اگه هم برگرده…..
دیگه اون آدم سابق نیست…
دیگه هیچیم مثل سابق نمیشه هیچی …
پس قدر بودنشو بدون! همین !

عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر

عکس نوشته های متولدین آذر

یکــی از بــازی های محبــوب آذرماهـــــیا که طــبق شواهــد و مــدارک موجــود همیشــه تــوش برنــده میشــن
(حتــی یـه مــورد بازنــده هــم دیــده نشــده، چــون تمــــوم تلاشــش رو میکــنه بازنــده نباشــه)
*لجـــبازیـــه*
توصـــیه میکـــنم بـا مـا آذرماهـــیا وارد ایـن بـازی نشــید…

عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر

عکس پروفایل دختران آذرماهی

یــه آذر ماهــــی ﻧــﻪ ازت توضـــیح میخـــواد
ﻧـــﻪ ﺩنـــبالِ دلـــیل میگـــرده
نـــه دیگـــه کاریـــت داره
ﻭﻗـﺘــﯽ ﺣـــﺮمتِ رابـــطه رو شکســـتی
ﻓـﻘﻂ نگاهـــت میکــنه
ﺳـــﮑــﻮﺕ میکـــنه
ازت فاصـــله میگـــیره…

مخاطب خاص……………

عکس نوشته متولد آذر ماه

گـــذشت کــردن یـه آذر ماهـــــــی دو حالــت داره
یا اونقـــدر دوســتت داره کــه از اشتباهــت میگـذره
یــا اونقـــدر از چشـمش افتــادی کـه از خــودت و اشتباهــت، بـا هــم میگــذره
آذر ماهـــــــی حـــد وســط نـــداره…

دختران و پسران متولد ماه آذر

عکس نوشته پسران متولد ماه آذر

تــنها موجــوداتی کــه همــه مــخلوقات از درک اونــها عاجــزن مــا آذر ماهــــیا هستــیم…
پیچــیدگــی ای که مــا داریــم مینیــاتورهــای اســتاد فرشچــیان نــداره…

دختران و پسران متولد ماه آذر

مـــــــــن یه آذرماهیـــــــــــــــم
مغـــرورم اما غرور دیگرانو نمیشکنم
بی اعصـــابم ولی اعصاب دیگرانو خورد نمیکنم
آره من یه آذر ماهیــــــــم
ساده نیستم خودمو به سادگی میزنـــــــــم
میدونی چرا؟؟؟؟؟؟؟
چون من میدونم حرمت چیه… احترام چیه…. من واسه دوستی … عشق … خــــــــودم ارزش قائل میشم
پس اگه چیزی رو بروی کسی نمیارم از سادگی و نفهمیم نیست من فقط نمیخوام واسه تویی که در حدم نیستی
اعصابمو خورد کنم واسه همین راحت ازت میگذرم راحــــــــــــــــــــــت…..

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین آذر

بعضی وقتا هم دل یه آذرماهی یه جا گیره
اما نمیشه…
این جور وقتا آذرماهی خیلی غمگینه خیلی احساس تنهایی میکنه
جای اینکه نصیحتش کنین
بزارین باهاتون حرف بزنه
از اعتمادش سو استفاده نکنین
آذرماهیه عاشق خیلی دل نازک و حساس میشه

شعر متولد آذر

من متولد ماه آذرم. آذر یعنی آتش، عنصری که گرمای زندگی را در وجود هستی و موجودات جاری می کنه و با نورش دلها رو روشنی می بخشه. هر روز با طلوع خورشید که از جنس آتش و م…نشاء حیات، یاد می گیرم که چطور می شه زندگی ساز بود. در خود سوخت و باز هم تابید! تاریکی مطلق رو به آرامی روشن کرد. نلرزید و استوار بود حتی در پشت ابر سیاه. خستگی ناپذیر و مقاوم! صبور و بخشنده! و رفتن رو هم از خورشید یاد می گیرم که چنان غروب می کنه که دلِ همه می گیره.
….. و لیاقت اونها که قدر خورشید رو نمی دونن، “شبِ”!

اشعار عاشقانه متولد آذر

ﯾــﻪ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻫـــــــﻲ ﺍﯾﻨﻄــــﻮﺭﯼ ﻧــﯿﺴﺖ ﮐـﻪ ﯾـﻪ ﻣــــﺪﺕ ﺑﮕــﺬﺭﻩ ,
ﺑــــﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﺴــﯽ ﺧﻮﺷــﺶ ﺑﯿــــﺎﺩ
ﺗــــﻮ ﺑﺮﺧــﻮﺭﺩ ﺍﻭﻝ ﯾــﺎ ﺧﻮﺷــﺶ ﻣــــﯿﺎﺩ ﯾﺎ ﻧﻤــــﯿﺎﺩ …

تولدت مبارک آذر ماهی

مــــا آذرماهــــــــیا؛
گـذشت رو خـــوب بلدیــم
گذشـــت از بدیــــــها ؛
تهمـــت ها
اشتباهــــــــات
گذشت از اخمـها
دادهـــــــــا
زیــر آبـــی رفــــــــتن هـا
گذشـــت از خیانـــت و خـــیانت و خیـــانت
امـــا ایـن ظاهـــرِ ماســـت
وقتـــی دیـــدین گذشتیـــم حتـــی از خیــانت
بدونـــید از شـــما گذشتـــیم! ساکـــت و آروووم
ما آذرماهـــیا هـــمونطور کـــه محکم وفـــادار می مونیــــم!
محـــکم هـم میـــریم…

عکس نوشته متولد ماه آذر

امروز به هوای تو / چه خوشحالم
می خواهم بپرم / چه سود که بی بالم
تو را می خواهم / نبینمت بد حالم
میگویم تولدت مبارک / نگویم ، خدا کند لالم !!

عکس پروفایل متولدین ماه آذر

تمام آدما فدات / خوش به حال مامان و بابات
تو امروز اومدی و ما شدیم کیش و مات
تولدت مبارک . . .
حالا برو بخواب که دیر نشه لالات ! :دی

تصاویر پروفایل افراد متولد ماه آذر

تارهای گیتارم را به لرزش در می آورم
تا بارها و بارها به تو بگویم دوستت دارم
بارها این تارها به صدا درمی آیند و میگویم:
هپی برت دی

متولد ماه آذر

حقارت واژه ها را وقتی دیدم که نتونستم مهربونیت رو توصیف کنند ، به اندازه ی تمام خوبی های دنیا دوستت دارم ـ تولدتت مبارک عزیزم

عکس نوشته متولدان آذرماه

همچنین : شخصیت مردان متولد ماه آذر


(1) عکس تولد آذر ماهی ام 106 پروفایل خاص iranve.com
عکس تولد آذر ماهی ام 106 پروفایل خاص برای متولدین نهمین ماه سال


(2) زیبای متولدین pinterest.com
عکس پروفایل آذرماهی عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر in 2020 Cute wallpapers quotes Deep thought quotes Thoughts quotes


(3) عکس پروفایل آذرماهی عکس نوشته های فوق pinterest.com
عکس پروفایل آذرماهی عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر in 2020 Cool words Persian quotes Persian poem calligraphy


(4) عکس نوشته دختر و پسر آذر ماهی in 2020 pinterest.com
عکس نوشته دختر و پسر آذر ماهی in 2020 Islamic quotes sabr Cute wallpapers quotes Text pictures


(5) عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر
جمله عکس های زیبای متولدین آذر ماه یا برج 9 مشخصات متولد آذر جملکس های خواندنی برای متولدین آذر عکس نوشته های عکس نوشته های فوق العاده زیبای عکس نوشته های پروفایل دخترونه


(6) عکس متولدین ماه آذر برای پروفایل پورتال جامع ایران بانو
خصوصیات آذرماهی ها و سنگ تولدشان را بخوانید و عکس نوشته های زیبای مخصوص متولدین این ماه زیبا عکس متولدین ماه آذر برای پروفایل


(7) عکس پروفایل آذرماهی عکس نوشته های فوق العاده زیبای
جمله عکس های زیبای متولدین آذر ماه یا برج 9 n زیباترین عکس نوشته متن و عکس های پروفایل دختران و پسران متولد آذر ماه را در این مطلب گردآوری کرده ایم. n


(8) عکس پروفایل متولدین آذر ماه با طرح های arga-mag.com
عکس پروفایل متولدین آذر ماه با طرح های زیبا و گرافیکی


(9) عکس پروفایل آذر ماهی جدید متن آذر hayatkhalvat.com
عکس پروفایل آذر ماهی جدید متن آذر ماهی زیبا و جدید حیاط خلوت


(10) عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر in 2020
Apr 19 2020 - جمله عکس های زیبای متولدین آذر ماه یا برج 9 زیباترین عکس نوشته متن و عکس های پروفایل دختران و پسران متولد آذر ماه را در این مطلب گردآوری کرده ایم. جملات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 2 =

دکمه بازگشت به بالا