آموزش های سرور لینوکسوبمستران

نحوه نصب Apache Tomcat روی CentOS 8

نحوه نصب Apache Tomcat روی CentOS 8
نحوه نصب Apache Tomcat روی CentOS 8
نحوه نصب Apache Tomcat روی CentOS 8

وب سرور Apache Tomcat یک وب سرور open source و پیاده سازی فن آوری های ava Servlet، JavaServer Pages، Java Expression Language و Java WebSocket می باشد. این وب سرور امروزه بسیار کارآمد و قدرتمند عمل می کند به طوری که با استفاده از آن یک محیط وب سرور HTTP مخصوص اجرا و ویرایش کد های جاوا فراهم می کند به همین منظور در این مطلب از نایس استار با آموزش نحوه نصب Apache Tomcat روی CentOS 8 قصد داریم تا برای شما روش نصب و کانفیگ وب سرور آپاچ تامکت روی لینوکس سنتوس 8 را به طور کامل توضیح دهیم.

در ادامه همراه ما باشید تا آموزش نحوه نصب Apache Tomcat روی CentOS 8 را همراه یکدیگر به پایان برسانیم.

نحوه نصب Apache Tomcat روی CentOS 8

پیش از شروع نصب حتما توجه داشته باشید که Java روی سرور شما نصب و فعال شده باشد تا بتوانید ادامه آموزش را دنبال کنید.

پیش نیاز:

  1. نصب Java بر روی سرور

ساخت اکانت برای Tomcat

به دلیل مسائل امنیتی و اجرای دستورات مربوط به Apache Tomcat پیشنهاد می شود از دسترسی ادمین استفاده نکنید و یک کاربر مخصوص وب سرور جهت کار و اجرای دستورات ایجاد کنید. به همین منظور از دستور زیر استفاده می کنیم.

useradd -d /opt/Tomcat -s /bin/nologin Tomcat

در این دستور ما از نام Tomcat برای کاربر استفاده کردیم.

دانلود و نصب Apache Tomcat

برای شروع مراحل نصب ابتدا باید آپاچ تامکت را بر روی سرور خود دانلود کنیم زیرا به طور پیش فرض در مخازن سیستم عامل وجود ندارد. با دستور زیر Tomcat v9.0 را دانلود می کنیم.

wget www-us.Apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.26/bin/Apache-Tomcat-9.0.26.tar.gz

حال با استفاده از دستورات زیر فایل دانلودی را از حالت فشرده خارج کرده و نصب می کنیم.

tar -zxvf Apache-tomcat-9.0.26.tar.gz
mv Apache-Tomcat-*/* /opt/Tomcat/

در دستور بالا فایل را به دایرکتوری /opt/Tomcat منتقل کردیم و حالا با دستور زیر سطح دسترسی دایرکتوری را به یوزر Tomcat تغییر می دهیم.

chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat/
chown -R tomcat:tomcat /usr/share/Apache-Tomcat-$VER/

تنظیم سرویس Systemd

در حالت عادی بدون انجام تنظیمات این بخش هر گاه که به سرور متصل شوید و نیاز به تامکت داشته باشید باید آن را به صورت دسترسی راه اندازی کنید اما می توانیم با انجام تنظیماتی در systemd کاری کنیم که Tomcat به عنوان یک سرویس در سرور شناخته شود و هر گاه که سرور راه اندازی شد، Tomcat نیز شروع به کار کند.

ابتدا یک فایل با نام Tomcat.service ایجاد می کنیم.

vi /etc/systemd/system/Tomcat.service

سپس کد های دستوری زیر را در این فایل جدید وارد می کنیم و آنها را ذخیره می کنیم.

[Unit]
Description=Apache Tomcat Web Application Container
Wants=network.target
After=network.target
[Service]
Type=forking
Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.222.b10-0.el8_0.x86_64/jre
Environment=CATALINA_PID=/opt/Tomcat/temp/Tomcat.pid
Environment=CATALINA_HOME=/opt/Tomcat
Environment='CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1G -Djava.net.preferIPv4Stack=true'
Environment='JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true'
ExecStart=/opt/Tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/Tomcat/bin/shutdown.sh
SuccessExitStatus=143
User=Tomcat
Group=Tomcat
UMask=0007
RestartSec=10
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target

راه اندازی آپاچ تامکت روی سرور

توجه داشته باشید اگر از SELinux بر روی سرور خود استفاده می کنید احتمال در اجرا تامکت با مشکل مواجه می شوید که باید آن را غیر فعال کنید.

setenforce 0
sed -i 's/ELINUX=enforcing/ELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config

برای باگذاری مجدد systemd daemon

systemctl daemon-reload

راه اندازی سرویس تامکت

systemctl start Tomcat

بررسی وضعیت سرویس

systemctl status Tomcat

حال با دستور زیر بررسی می کنیم تامکت به پورت پیش فرض 8080 گوش می کند یا خیر؟

netstat -antup | grep 8080

خروجی باید مشابه زیر باشد.

tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 2904/java

تنظیم فایروال

firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --reload

تنظیم رابط مدیریت وب Tomcat

در صورتی که می خواهید از طریق مرورگر به رابط مدیریتی آپاچ تامکت دسترسی داشته باشید می توانید از پورت 8080 پس از IP سرور خود استفاده کنید اما تا قبل از تنظیم این امکان وجود ندارد پس در صورت نیاز می توانید مراحل زیر را دنبال کنید. ابتدا باید یک کاربر تعریف کنیم.

vi /opt/Tomcat/conf/Tomcat-users.xml

کاربران تامکت در فایل Tomcat-users.xml تعریف می شوند که باید در این فایل دستورات را مانند زیر وارد کنید.

 

به طور پیش فرض دسترسی وب تنها به localhost محدود شده اما اگر قصد دارید این محدودیت را حذف کنید باید به 2 روش می توان عمل کرد که یک روش ایجاد تغییرات در بلوک ها و دیگری اضافه کردن IP خاص به لسیت جهت دسترسی است که روش دوم به دلیل مسائل امنیتی مناسب تر می باشد.

vi /opt/Tomcat/latest/webapps/manager/META-INF/context.xml

مقادیر موجود در این فایل مشابه زیر است که مقادیر false و true را حذف می کنیم.

 

سپس فایل زیر را ویرایش کنید.

vi /opt/Tomcat/latest/webapps/host-manager/META-INF/context.xml

مقادیر این فایل نیز false و true را حذف کنید.

 

برای روش دوم یعنی افزودن یک IP خاص جهت دسترسی می توانید مشابه زیر عمل کنید.

vi /opt/Tomcat/latest/webapps/manager/META-INF/context.xml

در کد های زیر ما آی پی 1.1.1.1 را معرفی کردیم اما شما باید IP خود را جایگزین کنید.

 

برای وب host manager

vi /opt/Tomcat/latest/webapps/host-manager/META-INF/context.xml

آدرس IP خود را جایگزین کنید.

 

در نهایت یک بار تامکت را مجدد راه اندازی کنید.

systemctl restart Tomcat

سپس برای دسترسی از طریق مرورگر می توانید از آدرس های زیر استفاده کنید و IP سرور خود را جایگزین کنید.

:8080

:8080/manager/html

:8080/host-manager/html

در اینجا به پایان این مطلب از نایس استار رسیدیم و امیدواریم به کمک آموزش نحوه نصب Apache Tomcat روی CentOS 8 توانسته باشید آپاچ تامکت را روی سرور لینوکس خود نصب و تنظیم کنید. اگر سوالی در رابطه با این آموزش دارید می توانید از بخش نظرات با ما در ارتباط باشید.


(1) نحوه نصب Apache Tomcat 8 در CentOS 7
نحوه نصب Apache Tomcat 8 در CentOS 7 وبلاگ شتابان هاست


(2) آموزش نصب Tomcat 9 در CentOS 8 - وان سرور
آموزش نصب Tomcat 9 در CentOS 8 - وان سرور


(3) آموزش نصب آپاچی تامکت 8 در CentOS 7
آموزش نصب آپاچی تامکت 8 در CentOS 7


(4) آموزش سرور برنامه Apache Tomcat 8
آموزش سرور برنامه Apache Tomcat 8


(5) Install Apache Tomcat 9 on CentOS 8 RHEL 8
In this tutorial we will discuss how to install Apache Tomcat 9 on RHEL 8 CentOS 8. Apache Tomcat is an open-source Java-capable HTTP server developed by the Apache Software Foundation. It is used to execute special Java programs known as Java Servlet and Java Server Pages JSP. Apache Tomcat 9 support Java Servlet 4.0


(6) نحوه نصب و کانفیگ Apache Tomcat 9 در
نحوه نصب و کانفیگ Apache Tomcat 9 در CentOS - انجمن آموزشی لینوکس


(7) نحوه نصب Apache در CentOS 7 و CentOS 8
نحوه نصب Apache در CentOS 7 و CentOS 8 - پایگاه دانش پارس وی دی اس


(8) نحوه نصب Apache Tomcat 8 در CentOS 7 وبلاگ شتابان هاست
نحوه نصب Apache Tomcat 8 در CentOS 7 مرحله 1 سیستم CentOS خود را به روز کنید . مورد اول شما باید سیستم را به آخرین وضعیت پایدار به روز کنید sudo yum install epel-release sudo yum update -y sudo reboot. بعد از اتمام راه اندازی مجدد از همان کاربر sudo استفاده


(9) آموزش نصب Apache Maven در CentOS 8 - وان سرور
Maven روی سیستم CentOS شما نصب شده است و می توانید شروع به استفاده از آن کنید. نصب آخرین نسخه از Apache Maven. در این بخش دستورالعمل های گام به گام در مورد نحوه نصب آخرین نسخه Apache Maven در CentOS 8 ارائه خواهیم کرد.


(10) آموزش نصب Tomcat 9 در CentOS 8 - وان سرور
در این آموزش نحوه نصب Tomcat 9.0 در CentOS 8 توضیح داده شده است. نصب جاوا Tomcat 9 به Java SE 8 یا بالاتر نیاز دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + 8 =

دکمه بازگشت به بالا