آموزش های سرور ویندوزوبمستران

آموزش کامل تنظیم IPv6 بر روی سرور لینوکس

آموزش کامل تنظیم IPv6 بر روی سرور لینوکس
آموزش کامل تنظیم IPv6 بر روی سرور لینوکس
آموزش کامل تنظیم IPv6 بر روی سرور لینوکس

IPv6 یا Internet Protocol version 6 که به عنوان نسل 6 از پروتکل اینترنت شناخته می شود جایگزینی برای IPv4 است و از لحاظ عملکرد مشابه IPv4 بوده با این تفاوت که نسل 4 پروتکل اینترنت یا همان IPv4 بر مبنای اعداد 32 بیت تعریف شده و باعث می شود که در حدود 4.3 میلیارد IP منحصربفرد در شبکه اینترنت در دسترس کاربران باشد که این تعداد با گسترش استفاده سیستم های مختلف از اینترنت تعداد کمی محسوب می شود و IP نسل 4 به پایان خود رسیده و IPv6 که بر مبنای اعداد 128 بیت است جایگزین آن می شود و تعداد قابل توجهی (2 به توان 128) از تعداد IP را دسترس قرار می دهد. با توجه به لزوم جایگزینی IPv6 به جای Ip نسل 4 در این مطلب قصد داریم آموزش کامل تنظیم IPv6 بر روی سرور لینوکس را ارائه کنیم.

در این مطلب می خواهیم تا نحوه کانفیگ IPv6 بر روی تمام توزیع های لینوکس یعنی CentOS، Debian، Fedora، Ubuntu و … را یاد دهیم پس در ادامه آموزش کامل تنظیم IPv6 بر روی سرور لینوکس همراه نایس استار باشید.

پیش از این نحوه استفاده و تنظیم IPv6 در دایرکت ادمین را آموزش دادیم که در صورت نیاز می توانید این مطلب را در لینک قرار گرفته مطالعه کنید.

آموزش کامل تنظیم IPv6 بر روی سرور لینوکس

پیش از شروع آموزش ها توجه داشته باشید که برای کارکرد IPv6، پس از اضافه کردن یک شبکه IPv6 باید سرور را ریستارت کنید.

توجه: در دستورات این آموزش شما باید آدرس IP خود را جایگزین آی پی 3302:hb9:2000::100 کنید.

تنظیم IPv6 بر روی سرور CentOS 6 و CentOS 7

کانفیگ یا تنظیم IPv6 بر روی سرور سنتوس ورژن های 6 و 7 مشابه یک دیگر است.

برای شروع ابتدا به مسیر فایل ifcfg-eth0 بروید و این فایل را ویرایش کنید. این فایل در مسیر /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 قرار دارد.

حال در این فایل کد دستوری زیر را وارد کنید.

IPv6INIT="yes" 
IPv6ADDR="3302:hb9:2000::100/64" 
IPv6_AUTOCONF="yes"

در این دستور آدرس آی پی 3302:hb9:2000::100 به عنوان IP اصلی سرور تنظیم می شود که شما باید IP خود را جایگزین آن کنید.

حال با استفاده از دستور زیر شبکه سرو ریستارت کنید.

service network restart

حال شما باید به مسیر /etc/sysctl.conf بروید و دو خط دستور زیر را در این فایل وارد کنید و یا در صورت وجود مقادیر آنها که احتمالا برابر با 1 می باشد را به 2 تغییر دهید.

net.IPv6.conf.all.accept_ra=2
net.IPv6.conf.eth0.accept_ra=2

در نهایت شما موفق شدید IPv6 را بر روی سرور سنتوس خود تنظیم کنید.

تنظیم IPv6 بر روی سرور CentOS 8

کانفیگ IPv6 بر روی سنتوس 8 کمی متفاوت تر از سنتوس 6 و 7 می باشد که برای این مهم می توانید مراحل زیر را دنبال کنید.

برای کانفیگ داینامیک ابتدا به دایرکتوری و آدرس /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens3 رفته و دستورات زیر را در فایل ifcfg-ens3 ویرایش/وارد کنید.

TYPE="Ethernet" 
DEVICE="ens3" 
ONBOOT="yes" 
BOOTPROTO="dhcp" 
IPv6INIT="yes" 
IPv6_AUTOCONF="yes" 
IPv6ADDR_SECONDARIES="3302:hb9:2000::100

حال با دستورات زیر یک بار سیستم را مجددا راه اندازی کنید.

nmcli con load /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens3
nmcli con up 'System ens3'

تنظیم IPv6 بر روی سرور Ubuntu 14.04

برای تنظیم داینامیک IPv6 بر روی اوبونتو 14.04 باید فایل interfaces که در مسیر /etc/network/interfaces می باشد را ویرایش کرده و دستور زیر را وارد کنید.

iface eth0 inet6 auto

حال سرویس را ریست کنید.

برای تنظیم استاتیک IPv6 روی اوبونتو 14.04 مجدد به مسیر /etc/network/interfaces رفته و دستور زیر را وارد/ویرایش کنید.

iface eth0 inet6 static
address 3302:hb9:2000::100
netmask 64

در صورتی که از IP Forwarding استفاده می کنید باید دستورات زیر را در فایل /etc/sysctl.conf اضافه کنید.

net.ipv6.conf.all.accept_ra=2
net.ipv6.conf.eth0.accept_ra=2

تنظیم IPv6 بر روی سرور Ubuntu 16.04

برای تنظیم داینامیک IPv6 بر روی اوبونتو 16.04 باید فایل interfaces که در مسیر /etc/network/interfaces می باشد را ویرایش کرده و دستور زیر را وارد کنید.

iface ens3 inet6 auto

حال سرویس شبکه را ریستارت کنید.

systemctl restart networking.service

برای تنظیم استاتیک IPv6 روی اوبونتو 16.04 مجدد به مسیر /etc/network/interfaces رفته و دستور زیر را وارد/ویرایش کنید.

iface ens3 inet6 static
address 3302:hb9:2000::100
netmask 64

حال سرویس شبکه را ریستارت کنید.

systemctl restart networking.service

تنظیم IPv6 بر روی سرور Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.xx, Ubuntu 19.xx

برای شروع ابتدا فایل /etc/netplan/10-ens3.yaml را ویرایش کرده و دستورات زیر را اضافه کنید.

network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
ens3:
dhcp4: yes
addresses:
- '3302:hb9:2000::100/64'

حال با دستور زیر شبکه را به روز رسانی کنید.

netplan apply

تنظیم IPv6 بر روی سرور Debian 8

برای تنظیم به صورت داینامیک ابتدا به مسیر فایل interfaces که /etc/network/interfaces می باشد رفته و دستور زیر را ویرایش/وارد کنید.

iface eth0 inet6 auto

حال با استفاده از دستور زیر یک بار شبکه را ریست کنید.

systemctl restart networking.service

حال برای تنظیم استاتیک دوباره به مسیر /etc/network/interfaces بروید و کد های دستوری زیر را در این فایل وارد یا در صورت وجود ویرایش کنید.

iface eth0 inet6 static
address 3302:hb9:2000::100
netmask 64

حال مجددا دستور زیر را اجار کنید تا شبکه سرور ریستارت شود.

systemctl restart networking.service

تنظیم IPv6 بر روی سرور Debian 9 و Debian 10

برای تنظیم IPv6 بر روی دبیان 9 و 10 به صورت داینامیک ابتدا به مسیر /etc/network/interfaces رفته و دستور زیر را ویرایش/وارد کنید.

iface ens3 inet6 auto

حال شبکه سرور را مجدد راه اندازی کنید.

systemctl restart networking.service

برای کانفیگ استاتیک دستورات زیر را مجدد در فایل interfaces که در مسیر /etc/network/interfaces قرار دارد وارد کنید.

iface ens3 inet6 static
address 3302:hb9:2000::100
netmask 64

حال برای بار آخر شبکه را ریستارت کنید.

systemctl restart networking.service

تنظیم IPv6 بر روی سرور Fedora 26-28

برای شروع ابتدا به مسیر فایل ifcfg-ens3 در مسیر /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens3 رفته و دستورات زیر را ویرایش/وارد کنید.

IPV6INIT="yes" 
IPv6ADDR="3302:hb9:2000::100/64" 
IPv6_AUTOCONF="yes"

در نهایت با استفاده از دستور زیر شبکه سرور را ریست کنید.

systemctl restart network.service

تنظیم IPv6 بر روی سرور Fedora 29-31

برای کانفیگ IPv6 در سیستم عامل Fedora دستور زیر را در سرور اجرا کنید.

nmcli con mod 'Wired connection 1' IPv6.method 'auto' IPv6.addresses '3302:hb9:2000::100/128'
nmcli con up 'Wired connection 1'

تنظیم IPv6 در سرور FreeBSD 10.x, FreeBSD 11.x, FreeBSD 12.x

برای کانفیگ داینامیک IPv6 بر روی FreeBSD ابتدا به مسیر /etc/rc.conf بروید و فایل rc.conf را ویرایش کرده و دستورات زیر را وارد کنید.

ifconfig_vtnet0_IPv6="inet6 accept_rtadv" 
IPv6_activate_all_interfaces="YES" 
rtsold_enable="YES" 
rtsold_flags="-aF"

حال با دستور زیر روتر را ریستارت کنید.

service rtsold start

برای تنظیم استاتیک IPv6 بر روی FreeBSD مجدد با مسیر /etc/rc.conf رفته این فایل را ویرایش کرده و دستورات زیر را اجرا/ویرایش کنید.

rtsold_enable="YES" 
IPv6_activate_all_interfaces="YES" 
rtsold_flags="-aF" 
ifconfig_vtnet0_IPv6="inet6 3302:hb9:2000::100 prefixlen 64"

حال روتر را ریست کنید.

service rtsold start

تنظیم IPv6 بر روی OpenBSD 6.0 – OpenBSD 6.2

برای شروع با رفتن به مسیر /etc/hostname.vio0 فایل hostname.vio0 را ویرایش کنید.

inet6 autoconf -autoconfprivacy
inet6 alias 3302:hb9:2000::100 64

حال رابط را مجددا راه اندازی کنید.

sh /etc/netstart vio0

تنظیم IPv6 بر روی OpenBSD 6.3 – OpenBSD 6.6

برای شروع با رفتن به مسیر /etc/hostname.vio0 فایل hostname.vio0 را ویرایش کنید.

inet6 autoconf -autoconfprivacy -soii
inet6 alias 3302:hb9:2000::100 64

حال رابط را مجددا راه اندازی کنید.

sh /etc/netstart vio0

در اینجا به پایان آموزش کامل تنظیم IPv6 بر روی سرور لینوکس از نایس استار رسیدیم و امیدواریم که توانسته باشید با موفقیت IPv6 را به سرور لینوکسی خود در توزیع های مختلف اضافه کرده و کانفیگ کرده باشید.


(1) آموزش تنظیم ip v6 در لینوکس سنتوس XVPS
آموزش تنظیم ip v6 در لینوکس سنتوس XVPS


(2) IPv4 و IPv6
آموزش نتورک پلاس Network معرفی IPv4 و IPv6 - آموزش شبکه نکست


(3) راه اندازی VPS در لینوکس - آموزش پیاده سازی سرور امن VPS
آموزش پیاده سازی سرور امن VPS در لینوکس - راه اندازی vps روی کامپیوتر شخصی - چگونه یک سرور مجازی لینوکس را راه اندازی کنیم - آموزش چگونگی راه اندازی وب سایت بر روی سرور vps لینوکس - آموزش راه اندازی اولیه سرور لینوکس CentOS


(4) لینوکس سرور اوبونتو
آموزش تنظیمات و نصب سیستم عامل لینوکس سرور اوبونتو - پارسپک


(5) آموزش گام به گام نصب LAMP در لینوکس و کانفیگ کامل وب سرور
در مقاله های قبلی به نحوه کانفیگ CentOS و نصب lemp در لینوکس و آموزش کامل پیکربندی ENginx MySQL PHP یا همان LEMP روی سرور لینوکسی پرداختیم.


(6) سرور مجازی لینوکس سرور لینوکس لینوکس VPS
02.08.2017 کاربران گرامی می توانند برای سرور مجازی لینوکس خود پلن زیر را مشاهده کرده و از بین آنها پلن مورد نظر را انتخاب نمایندو همچنین در صورتی که نیاز به منابع سخت افزاری بیشتری دارید می توانید از بخش پشتیبانی نسبت به افزایش منابع اقدام نمایید.


(7) آموزش تنظیم ip v6 در لینوکس سنتوس XVPS
ما در این مقاله آموزش تنظیم ip v6 در سنتوس را بطور کامل شرح خواهیم داد. جهت تنظیم ip v6 استاتیک ابتدا از طریق ssh به سرور خود متصل شوید. توجه داشته باشید که دسترسی به root یا ریشه لازم است. پس از ورود به سرور دو فایل برای ویرایش وجود دارد.


(8) همراه ساپورت سرور مجازی هاستینگ
همراه ساپورت سرور مجازی هاستینگ


(9) آموزش تنظیم IP استاتیک در ابونتو 18
آموزش تنظیم IP استاتیک در ابونتو 18


(10) تنظیم آدرس IP بر روی لینوکس RHLE CentOS
مثالی ساده برای تنظیم آدرس استاتیک بر روی اینترفیس eth0. لازم است که با دسترسی کاربر root و با ویرایشگر دلخواه خود فایل مربوطه را از مسیر گفته شده در ابتدای مقاله باز کنید. برای استاتیک بودن نخست مقدار BOOTPROTO را به static تغییر دهید و پارامتر های IPADDR NETMASK را نیز تعیین کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 4 =

دکمه بازگشت به بالا