رازهای موفقیت ،زندگی بهترعمومیویژه

ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند

ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند
ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند
ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب | چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند؟

ویژگی های افراد دوست داشتنی | چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند؟

در اینبخش با ویژگی های افراد دوست داشتنی آشنا میشویم. تا بحال این سوال را از خود پرسیده اید؟ چرا بعضی افراد دوست داشتنی هستند و مـا دوست داریم انها همیشه در کنارمان باشند. خود مـا چطور؟ از کجا بفهمیم کـه مثل افرادی کـه یاد شد، دوست داشتنی هستیم یا نه؟ در ادامه با مجله همراه باشید تا ببینیم جواب این سوالات چـه چیزهایی هستند.

سوال می‌پرسند

بزرگ‌ترین مشکلات افراد در زمان گوش دادن این اسـت کـه بیش از حد بـه انچه کـه میخواهند بگویند یا این کـه چگونه صحبت طرف مقابل بر انها اثر می گذارد، توجه میکنند ودر نتیجه نمیتوانند انچه کـه گفته شده را بشنوند. اگر چـه کلمات با صدای بلند و بـه شکل واضح بیان شده‌اند، معنا از دست رفته اسـت.

ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب | چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند؟

یک راه ساده برای جلوگیری از این مشکل، پرسیدن سؤال‌های متعدد اسـت. دیگران دوست دارند کـه بدانند شـما بـه انها گوش می کنید و سؤالی ساده برای شفاف‌سازی نشان می دهد کـه نه تنها شـما بـه آن ها گوش می دهید، بلکه انچه کـه میگویند برای‌تان اهمیت دارد. شاید تعجب کنید کـه با سؤال پرسیدن تا چـه حد احترام و قدردانی بـه دست می‌آورید.

موبایل خود را کنار می‌گذارند

ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب | چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند؟

هیچ چیز بیشتر از پیامک زدن در وسط گفت و گو یا حتی نگاهی سریع بـه موبایل‌تان، طرف مقابل را ناراحت نمیکند. زمانی کـه در حال گفت و گو هستید، تمام انرژی خودرا برای آن بگذارید. با اینکار متوجه خواهید شد کـه گفت و گو ها تا چـه حد لذت‌بخش و حتی مؤثر هستند.

صادق هستند

افراد دوست داشتنی صادق هستند. صداقت و راستگویی برای دوست داشتنی بودن بسیار مهم اسـت. هیچکس فردی شیاد و متقلب را دوست ندارد. مردم جذب کسانی میشوند کـه صادق هستند، چرا کـه می دانند میتوانند بـه آن ها اعتماد کنند. وقتی نمیدانید کـه طرف مقابل چطور آدمی اسـت و واقعا چـه احساسی دارد،‌ نمیتوانید او را دوست داشته باشید.

ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب | چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند؟

افراد دوست داشتنی خودشان را می‌شناسند. انها بـه اندازه‌ی کافی اعتماد بـه نفس دارند کـه خود واقعی‌شان رابه دیگران نشان دهند. با تمرکز بر این کـه چـه چیز بشما بعنوان یک نفر انگیزه میدهد و باعث خوشحالی‌تان می شود، بـه فردی دل چسب تبدیل می شوید،‌ نه این کـه تلاش کنید تا دست بـه انتخاب‌هایی بزنید کـه فکر میکنید باعث میشود دیگران شـما را دوست داشته باشند.

قضاوت نمیکنند

اگر میخواهید دوست داشتنی باشید، باید ذهنی باز داشته باشید. ذهن باز شـما رابه فردی خوش‌برخورد و دل چسب در ذهن دیگران تبدیل میکند. هیچکس نمیخواهد با کسی گفت و گو کند کـه متعصب اسـت و حاضر بـه شنیدن نیست. داشتن ذهن باز در محیط کار بسیار مهم اسـت، چرا کـه کـه خوش‌برخوردی بـه معنای دسترسی بـه ایده‌های جدید و دریافت کمک اسـت.

ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب | چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند؟

برای از بین بردن افکار قبلی و قضاوت‌های‌تان، باید جهان را از چشم دیگران ببینید. اینکار بـه معنای این نیست کـه باید انچه کـه باور دارند را باور کنید یا از رفتارشان چشم‌پوشی کنید، بلکه باید تا حدی قضاوت را کنار بگذارید کـه بتوانید انها را واقعا درک کنید. تنها با اینکار می توانید بـه انها اجازه دهید کـه خودشان باشند.

بـه دنبال جلب توجه نیستند

مردم از کسانی کـه تشنه‌ی توجه هستند، بیزارند. نیازی نیست شخصیتی بزرگ و برونگرا داشته باشید تا دوست داشتنی بنظر برسید. بلکه برخورد دوستانه و باملاحظه چیزی اسـت کـه برای بـه دست آوردن دل دیگران نیاز دارید.

ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب | چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند؟

بجای تلاش برای این کـه بـه افراد نشان دهید کـه مهم هستید، وقتی بـه شکل دوستانه، مطمئن، و مختصر و مفید برخورد می کنید، متوجه می شوید کـه انها کاملا بشما توجه می کنند.

ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب | چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند؟

افراد سریع متوجه نگرش شـما میشوند و بـه نگرش صحیح بیشتر از انچه کـه شـما فکر میکنید، جذب میشوند. وقتی کـه مورد توجه قرار میگیرید، مثلاً زمانی کـه برای دستاوردی تشویق می شوید، از افرادی تشکر کنید کـه برای کمک بشما تلاش کرده‌اند تا بـه این جا برسید. شاید اینکار کلیشه‌ای بنظر برسد، اما اگر صادقانه آنرا انجام دهید، نشان میدهد کـه شـما فردی قدرشناس و فروتن هستید.

باثبات هستند

ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب | چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند؟

وقتی افراد بشما مراجعه می کنند، دوست دارند بدانند کـه با چـه کسی سروکار دارند و انتظار چـه پاسخی خواهند داشت. برای این کـه باثبات باشید، باید قابل اتکا باشید و حتی این خاطرجمعی رابه طرف مقابل‌تان بدهید کـه در صورتی کـه از نظر روحی دچار تغییر شوید، برخوردتان با دیگران تغییر نخواهد کرد.

از زبان بدن به شکل مثبت استفاده می‌کنند

ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب | چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند؟

وقتی نسبت بـه حرکات بدن، حالت چهره و لحن صدای‌تان آگاه باشید، مردم بـه سمت‌تان جذب می شوند. استفاده از لحنی مشتاق، باز کردن دست‌ها «دست بـه سینه نبودن»، ارتباط چشمی مداوم و قرار گرفتن بـه سمت فردی کـه در حال صحبت با شماست، همگی شکل‌های مختلف مثبت زبان بدن هستند کـه افراد دارای هوش هیجانی بالا برای جذب دیگران استفاده می کنند.

در اولین برخورد اثری قوی بر دیگران می‌گذارند

تحقیقات نشان می دهد کـه افراد در 7 ثانیه‌ی ابتدای ملاقات با شـما تصمیم میگیرند کـه شـما را دوست داشته باشند یا نه. آن ها در ادامه‌ی گفت و گو در حال توجیه درونی واکنش اولیه‌شان هستند. شاید وحشتناک بنظر برسد، اما وقتی این نکته را بدانید میتوانید ازآن بـه خوبی استفاده کنید تا دوست داشتنی بنظر برسید.

ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب | چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند؟

تأثیرگذاری اولیه، شدیدا بـه زبان بدن مثبت وابسته اسـت. استوار ایستادن، با قدرت دست دادن، لبخند زدن و باز کردن شانه‌های‌تان بـه سوی فردی کـه در حال صحبت با شماست، بشما خاطرجمعی میدهد کـه نخستین برخوردتان صحیح و خوب بوده اسـت.

برای احوال پرسی از نام کوچک افراد استفاده می‌کنند

نام شـما بخش مهمی از هویت‌تان اسـت. افراد دوست داشتنی هر زمان کـه با کسی ملاقات می کنند، حتماً از نامش استفاده می کنند. البته نباید فقط زمانی کـه با طرف مقابل احوالپرسی می کنید از نامش استفاده کنید. تحقیقات نشان می دهد کـه وقتی فردی نام شخص مقابل را در صحبت‌هایش استفاده می کند و بـه او اشاره می کند، طرف مقابل احساس معتبر بودن میکند.

ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب | چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند؟

اگر چهره‌ها را خوب بخاطر می‌سپارید اما در بـه باید آوردن اسامی مشکل دارید، اینکار رابه تمرینی تفریحی تبدیل کنید. زمانی کـه کسی را ملاقات میکنید، نترسید کـه نامش را برای بار دوم، حتی بلافاصله بعد از این کـه آنرا شنیدید و فراموش کردید،‌ بپرسید. اگر میخواهید نام او را دفعه‌ی بعد بخاطر داشته باشید، باید بطور مداوم ازآن استفاده کنید.

لبخند میزنند

ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب | چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند؟

مردم بـه شکل طبیعی «و البته ناخودآگاه» آینه‌ی زبان بدن فردی هستند کـه در مقابل‌شان قرار گرفته و با آن ها صحبت می کند. اگر می خواهید دیگران شـما را دوست داشته باشند،‌ در حین گفت و گو بـه آن ها لبخند بزنید و آن ها نیز بطور ناخودآگاه این لبخند را بازتاب داده و بشما لبخند میزنند.

میدانند کـه چـه زمانی درد دل کنند

ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب | چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند؟

مواظب باشید کـه بـه سرعت مشکلات شخصی و اعترافات‌تان را بازگو نکنید، چرا کـه شـما را فردی شاکی جلوه میدهد. افراد دوست داشتنی اجازه میدهند طرف مقابل مشخص کند کـه چـه زمانی برای این کـه درد دل کنند، مناسب اسـت.

زمان مناسب برای تماس فیزیکی را می‌دانند

زمانی کـه در حین گفت و گو فردی را لمس می کنید،‌ باعث ترشح هورمون اُکسی‌توسین در مغزش می شوید کـه در ذهنش، شـما رابا اعتماد و بعضی احساسات مثبت دیگر پیوند می دهد. لمس کوتاه شانه، در آغوش کشیدن یا دوستانه دست دادن همگی باعث ترشح اکسی‌توسین میشود.

ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب | چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند؟

البته باید فردی مناسب را در زمان صحیح لمس کنید تا این هورمون ترشح شود، وگرنه لمس کردن ناخواسته و نامناسب نتیجه‌ی معکوس دارد. بـه یاد داشته باشید کـه روابط فقط براساس کلمات شکل نمی گیرند بلکه ناشی از احساسات مـا نسبت بـه یک دیگر هستند. تماس فیزیکی طرف مقابل بـه شکل مناسب، راهی فوق‌العاده برای این اسـت کـه نشان دهید شـما بـه او اهمیت می دهید.

بین جدی بودن و شوخ‌ طبعی تعادل برقرار می‌کنند

مردم مجذوب افراد مشتاق و باانگیزه میشوند. با این حال، چنین افرادی بـه سادگی ممکن اسـت در ملاقات با دیگران خیلی جدی یا بی‌علاقه بنظر برسند، چرا کـه طبق معمول در کارشان غرق می شوند. افراد دوست داشتنی بین جدی بودن و شوخ‌طبعی تعادل برقرار میکنند. در حین کار جدی هستند اما برخوردی دوستانه دارند.

ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب | چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند؟

انها همان‌ گونه خوش برخورد هستند، چون حتی در کوتاه‌ترین لحظات هم فردی مؤثر بوده و قدر لحظات ارزشمند را می دانند. این افراد صحبت‌های غیرمهم و شایعه‌پراکنی را محدود کرده و بجای آن، بـه ارتباط مؤثر با همکاران‌شان توجه میکنند. آن ها آنچه کـه دیروز یا هفته‌ی گذشته با ایشان در بین گذاشته‌اید رابه یاد می‌آورند و نشان میدهند کـه شـما هم بـه اندازه‌ی کارشان برای‌شان اهمیت دارید.


عادات و رفتار افراد دوست داشتنی

این انسانها بسیار خونگرم و اصیل هستند. انها می توانند فضای محیطی کـه در آن هستند را بسیار شاد کنند و لبخند بـه لب های همه ی بیاورند. شاید شـما جزو افرادی باشید کـه خجالتی هستند و نمی توانند بـه اسانی با دیگران ارتباط برقرار کنند. اما با این حال، دوست دارید قویتر باشید و این رویه تغییر کند. دوست دارید روی دیگران تاثیر خوب و مثبت داشته باشید و مردم شـما را دوست داشته باشند.

انها قیافه نمی گیرند

درست اسـت، همه ی مـا دوست داریم قوی و با اعتماد بـه نفس دیده شویم. بهمین منظور، سرمان را بالا میگیرد، صاف و چهار شانه راه می‌رویم، هنگام صحبت کردن، صدایمان را نظارت می‌کنیم و بسیار گرم و محکم با دیگران دست میدهیم. این کارهابه هیچ وجه بد نیست و نشان دهنده اعتماد بـه نفس هستند.

ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب | چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند؟

اما در چنین مواقعی مثلاً دریک جلسه یا ملاقات، این طور بنظر می‌رسد کـه فقط شـما باید دیده شوید و دیگران نباید بـه چشم بیایند و این مساله بـه هیچ عنوان پسندیده نیست و مردم هم این موقعیت را دوست ندارند. نلسون ماندلا مرد بزرگی اسـت. او در ملاقات با افراد مهم و سران ممالک دیگر بسیار متواضعانه برخورد می کند.

بطور مثال، هنگام ملاقات با بیل کلینتون، هردو بـه سمت هم قدم برداشتند و بـه هیچ عنوان طوری برخورد نکردند کـه طرف مقابل باید اول ادای احترام کند. با همدست دادند. ماندلا بـه نشانه احترام و ادب و فرهنگ خود، تعظیم کرد و کلینتون نیز همین کار را در برابر ماندلا تکرار کرد. شـما هم برای این کـه همین قدر دوست داشتنی بنظر برسید، هنگام ملاقات با دیگران آرام باشید، یک قدم بـه جلو بردارید.

سرتان رابه سمت او خم کنید، لبخندی گوشه لب خود بگذارید و بسیار گرم و صمیمی دست بدهید. این باعث می شود احترام ویژه ای نزد طرف مقابل پیدا کنید. همیشه همه ی مـا همه ی افرادی کـه مـا را دوست دارند، دوست داریم. وقتی واقعا و درونی از ملاقات کسی خوشحال می شوید، او نیز احساس خوبی بشما خواهد داشت.

روش جیو جیتسو را خوب بلد هستند

شـما فردی را ملاقات می کنید. 15 دقیقه با او همکلام می شوید. پس از جدا شدن با خود میگویید: «چـه همصحبتی خوبی بود. او بسیار عالی حرف می زد و رفتار میکرد.» افراد دوست داشتنی در جیوجیتسو اجتماعی تبحر کامل دارند. جیو جیتسو در واقع یک ورزش رزمی ژاپنی و قدیمی اسـت و حرکات آن شامل بر ضربه زدن، گرفتن، پرتاب کردن و فشار آوردن بر روی مفاصل رقیب اسـت.

اما نوع اجتماعی آن بـه این ترتیب اسـت کـه فرد بدون این کـه خود آگاه باشد در مورد خود صحبت می کند. این تکنیک بـه گونه ای انجام می شود کـه همه ی فعالیت های فرد، رفتارهای او، واکنش هایش مورد توجه طرف مقابل قرار می‌گیرد. افراد دوست داشتنی حتی هنگام توضیح یک فایل پاور پوینت هم طوری رفتار می کنند کـه مورد توجه همگان قرار می گیرند. این ذات و اصالت یک فرد دوست داشتنی اسـت.

ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب | چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند؟

آن ها از علاقه مندی ها، ادب و احترام و متانت و وقار اجتماعی خود برای جذب علاقه دیگران استفاده می کنند. جیو جیتسو اجتماعی بسیار راحت اسـت. فقط کافی اسـت سوال های درست بپرسید. همیشه متعادل باشید و برای توضیح و خودکاوی فضا بگذارید. سوالاتی هم چون چگونه، چرا و چـه کسی را زیاد از خود بپرسید. اگر چیز جدیدی از کسی آموخته اید از او بپرسید چطور آنرا انجام داده اسـت.

هم چنین از او بپرسید اگر بخواهید در موقعیت او باشید چـه کارهایی باید انجام دهید و چـه رفتاری باید داشته باشید. همیشه با سوال های درست و بـه موقع خود احترام خود رابه فرد مقابل نشان دهید. بـه این ترتیب با یک تیر دو نشان زده اید، هم خودتان مسایل جدید آموخته اید و هم بـه او ادای احترام کرده‌اید کـه برای موقعیت اجتماعی خودتان نیز خوب اسـت.

آنها قدرت دست دادن را نادیده نمی گیرند

در قرارهای کاری، جلسات، نشست ها و … وقتی دو جنس موافق با یک دیگر روبه رو می شوند و قرار اسـت همکاری جدیدی باهم آغاز کنند، یا بعنوان همکار دریک مسیر حرکت کنند، بسیار خوب اسـت کـه تاثیر مثبتی بر هم داشته باشند. برای ایجاد انرژی مثبت میان افراد نباید قدرت لمس هم چون دست دادن را نادیده گرفت.

ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب | چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند؟

شـما با فشردن گرم و صمیمانه دست های طرف مقابل، می توانید باعث ایجاد حالتی دوستانه و سرشار از انرژی های مثبت بشوید. می توانید بازوهای فرد را لمس کنید یا دست روی شانه او بگذارید. البته باید این کارها بسیار دوستانه و صادقانه انجام شوند و فقط جنبه ظاهری و تشریفاتی نداشته باشند. هر چـه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند.

آنها بهترین برخورد را دارند

«از دیدن شـما خوشبختم» جمله ای اسـت کـه همه ی در برخورد اول بـه هم می گویند. این جمله مودبانه اسـت اما تاثیر چندانی روی فرد ندارد. باید بدانید کـه برخورد اول همان قدر کـه مهم اسـت، تاثیرگذاری بسیاری هم دارد. یعنی باید طوری برخورد کنید کـه برای مدت طولانی تر در ذهن طرف باقی بماند.

ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب | چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند؟

بطور مثال، هنگام خداحافظی جلو بروید، با یک دست بطرف دست بدهید و دست دیگر را روی شانه او بگذارید و با لبخند مهربان بگویید: مـن واقعا از دیدن شـما بسیار خرسند شدم. یا بگویید: باید بگویم واقعا از هم صحبتی با شـما لذت بردم. با لبخد زیبا و واقعی طرف مقابل را بدرقه یا از او خداحافظی کنید و بگویید: روز خوبی داشته باشید.

بی چشم‌ داشت کار می کنند

این موقعیت را تصویر سازی کنید: شـما گفت‌وگوی خوبی داشته اید و بـه نقاط اشتراک متعددی رسیده اید … و ناگهان همه ی چیز بـه هم می ریزد و همه ی برنامه ها و اکنش های شـما تغییر می کند.

ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب | چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند؟

اگر قرار اسـت از او خواهشی بکنید، راهی پیدا کنید کـه اول بطرف مقابل کمکی کرده باشید و سپس از او بخواهید خواسته شـما را برآورده کند. مردم دوست داشتنی همیشه دوست دارند بدانند چـه کاری از دست انها برای شـما ساخته اسـت. آن ها بیشتر از خود بـه فکر دیگران هستند.

اصیل و بی ریا رفتار می کنند

همه ی مردم ویژگی های فردی خودرا دارند و هرکسی کاری را بهتر از دیگری انجام می دهد. وقتی می‌دانید فردی از اطرافیان شـما کاری را بهتر از شـما انجام می دهد، این اجازه رابه او بدهید. سعی نکنید خودرا فهمیده تر و ماهرتر از دیگری نشان بدهید. این جور مواقع بهتر اسـت اتفاقا نقش انسان بازنده را ایفا کنید. گاهی برای تاثیر گذار بودن باید بـه دیگران اجازه خودنمایی داد.

ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب | چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند؟

دراین مواقع خوب اسـت شکست و ضعف را قبول کنید. البته منظور این نیست کـه نقاط ضعف خودرا بروز دهید اما بطور مثال اگر همکارتان گفت مـا معامله بزرگ و سودمندی داشتیم. فقط در پاسخ بگویید: «مـن باید اعتراف کنم بـه این موضوع حسادت می‌کنم. مـا مدت ها اسـت می‌خواهیم این معامله را انجام دهیم اما موفق نمی‌شویم. شـما چگونه آنرا انجام دادید؟ کارتان واقعا جای تحسین دارد.»

آنها می دانند انجام موارد مذکور آسان نیست

این موارد راحت بنظر میرسند؟ راحت بنظر می‌رسند اما واقعا راحت نیستند. مخصوصا اگر خجالتی هستید هیچ کدام از این موارد راحت نیستند. بنابر این، این را قبول و باور کنید کـه این موارد کارهای ساده ای نیستند. پیرو آن، باید قبول کنید کمی متفاوت، صادق، مهربان، کمی پیچیده و گاهی کمی آسیب پذیر و ضعیف باشید تا دیگران شـما را بیشتر دوست داشته باشند.

ویژگی های افراد دوست داشتنی و جذاب | چرا بعضی ها دوست داشتنی هستند؟

همیشه بـه این نکته توجه داشته باشید برخورد اوّل تاثیر بسیاری در ذهن طرف مقابل دارد. اما از این موضوع نهراسید. همیشه طوری رفتار کنید کـه مردم احساس خوبی بخود پیدا کنند. این مساله بـه تنهایی باعث می شود تا بیشتر شـما را دوست داشته باشند. درضمن شـما هم باید خودتان را بیشتر دوست داشته باشید. وقتی فردی خودش را دوست یا قبول ندارد چگونه می‌تواند دیگری را دوست داشته باشد.


(1) محبوب و دوست داشتنی رازهایی برای
محبوب و دوست داشتنی رازهایی برای داشتن شخصیتی محبوب و دوست داشتنی


(2) 9 دلیل اینکه چرا برخی افراد دوست داشتنی
9 دلیل اینکه چرا برخی افراد دوست داشتنی و دلنشین هستند


(3) راز جذابیت انسان های دوست داشتنی چیست
راز جذابیت انسان های دوست داشتنی چیست ساعدنیوز


(4) 9 عادت افراد کاریزماتیک و با جذبه و
9 عادت افراد کاریزماتیک و با جذبه و دوست داشتنی - مجله کسب و کار بازده


(5) خصوصیات افراد دوست دا
9 دلیل اینکه چرا برخی افراد جذاباند خصوصیات افراد دوست دا


(6) راز جذابیت انسان های دوست داشتنی
راز جذابیت انسان های دوست داشتنی


(7) افراد جذاب
آخرین خبر ٩ دلیل اینکه چرا برخی افراد جذاب هستند


(8) چطور جذاب و دوست داشتنی باشیم 3 راه
چطور جذاب و دوست داشتنی باشیم 3 راه مثبت قطب نمایی به سوی زندگی بهتر


(9) 9 دلیل اینکه چرا برخی افراد دوست داشتنی
9 دلیل اینکه چرا برخی افراد دوست داشتنی و دلنشین هستند - جهان نیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − 4 =

دکمه بازگشت به بالا