عمومیهمسرداری و ازدواجویژه

گذر از هفت خان رستم برای خواستگاری

گذر از هفت خان رستم برای خواستگاری
گذر از هفت خان رستم برای خواستگاری
گذر از هفت خان رستم برای خواستگاری
گذر از هفت خان رستم برای خواستگاری

مراسم خواستگاری راه و رسم خاص خودش را دارد. راه و رسمی کـه همه ی کم و بیش ازآن اطلاع دارند اما تفاوت های فرهنگی یا کم تجربگی ممکن اسـت باعث شود خارج از انتظارات طرف مقابل رفتار کنند. بنابر این این نکات را بخوانید تا جزئیات یک خواستگاری استاندارد را یاد بگیرید.


بردن گل

در جلسه اول بردن گل رابه دو جهت انجام میدهند. اول: اگر خانواده دختر انتظار آوردن گل را داشته باشند ولی چنین کاری انجام نشود بـه حساب بی احترامی خود بگذارند.

دوم: اثر روانی خوبی بر روی خانواده ی دختر خواهد داشت. بهتر اسـت گل صورتی رنگ «علامت خلاقیت، لذت و زندگی» از یک نوع بـه تعداد فرد باشد.


زمان خواستگاری:

بهتر اسـت زمان خواستگاری بعد از ظهر باشد.


افرادی کـه بـه خواستگاری میروند

بهتر اسـت افرادی کـه بـه خواستگاری میروند از بردن عروس خانواده، دختر مجرد خودداری کنند دختر خانم های مجرد قدرت تجزیه و تحلیل کامل فضای خواستگاری را ندارندو ممکن اسـت عملی انجام دهند کـه مشکل ساز شود.


لباس خواستگاری

آقا پسر باید لباس سنگین و مناسبی بپوشد و دختر خانم نیز در جلسه هایی کـه با مردان حضوردارند باید بـه این نکته توجه کنندکه از پوشیدن لباس آستین کوتاه و مدلهای جلف کـه علامت نقص عقل تلقی می‌شود خودداری کنند.


اضطراب خواستگاری

اگر قرار اسـت سوالاتی از یک دیگر بپرسید قبل از مراسم انها را مرور کنند و خوب اسـت کـه دختر خانم قبل از آمدن میهمان کمی تمرین کند تا اضطرابش کاهش یابد.


ساعت خواستگاری:

ساعت 4-7 بعد از ظهر زمان مناسبی برای خواستگاری اسـت.


بازرسی عروس و داماد

عروس و داماد باید هر لحظه توسط خودی ها تحت نظر باشند تا ایراد های ظاهری لباس وچهره ی خودرا بر طرف کنند. نخستین دیدار و ملاقات رسمی دختر و پسر بـه یاد ماندنی و تأثیرگذار اسـت.

زنگ زدن در منزل:

توصیه می‌شود وقتی زنگ توسط خواستگاران زده شد بلافاصله در را باز نکنید، زیرا علامت عجله و اشتیاق خانواده ی دختر اسـت باید توجه کرد کـه در هم از قبل باز نباشد چون معنی خوبی ندارد.


وقت جلسه اول :

بهتر اسـت مدت زمان جلسه اول محدود باشد. 45 دقیقه تا یک ساعت مدت قابل قبولی اسـت.


فضای خواستگاری:

فضا باید بدون محرک باشد.

زن ومردی کـه می‌خواهند عمری درکنار هم بـه سر برند، باید جاذبه و کشش لازم را نسبت بـه یک دیگر داشته باشند و اگر این کشش و جاذبه در بین نباشد، شرایط مناسب دیگر، این کمبود را جبران نمیکند. چون آنچه ادامه زندگی را ممکن می‌کند تنها زیبایی نیست، وجود تفاهم و کمالات روحی و اخلاقی همسر، دراین میان نقش برجسته تری را بر عهده دارد


خوردنی ها و نوشیدنیها:

در مراسم خواستگاری نباید از شیرینی تر استفاده کرد. هم چنین دراین میهمانی رسمی بهتر اسـت ظرف میوه حاوی میوه های نظیر سیب، کیوی، گیلاس، زردآلو باشد. خوب اسـت یک نوشیدنی مناسب فصل سال و فرهنگ جامعه نظیر چای برای پذیرای آماده شود.

شکستن سکوت:

برای شکسن سکوت میتوان سخن را از مسائل فرهنگی، اجتماعی، خبر های داغ صدا و سیما، و مانند این‌ها آغاز کرد.


پذیرایی:

عروس خانم هنگام پذیرایی بـه نکات زیر توجه کند:

1- سینی چای یا شربت زیاد سنگین نباشد.

٢- هنگام پذیرایی لبخندی برلب داشته باشد. قبلاٌ نوع لبخند را در مقابل آینه امتحان کند.

٣- هر وقت عروس خانم احساس کرد کـه تحت فشار خنده پر سرو صدای اسـت بـه بهانه درست کردن چادر دهان را باز کند تا خنده اش تمام شود.

4- در هر سینی باید حاوی شش ظرف نوشیدنی باشد.

5- اساسا خوردنی ها کمکی اسـت برای کم کردن استرس و اضطراب

معرفی

عروس خانم و آقا داماد باید در نخستین جلسه ای کـه هم دیگر را می‌بینند، خودرا معرفی کنند. پس از این‌کـه ملاقات دختر و پسر پایان یافت، باید در انتظار تلفن خواستگار بود اگر پاسخ مثبت بود زمان جلسه بعدی مشخص میشود. در کشور مـا رسم نیست خانواده پسر پاسخ منفی خود رابه خانواده دختر اطلاع دهند، عدم پیگیری خانواده پسر پس از گذشت چند هفته بـه مفهوم پاسخ منفی آنهاست.

کشش و جاذبه ی ظاهری دختر و پسر

زن و مردی کـه میخواهند عمری درکنار هم بـه سر برند، باید جاذبه و کشش لازم را نسبت بـه یک دیگر داشته باشند و اگر این کشش و جاذبه در بین نباشد، شرایط مناسب دیگر، این کمبود را جبران نمی‌کند. چون انچه ادامه زندگی را ممکن می‌کند تنها زیبایی نیست، وجود تفاهم و کمالات روحی و اخلاقی همسر، دراین میان نقش برجسته تری را بر عهده دارد.

مکان و تعداد جلسات

پسر و دختر باید چند جلسه باهم صحبت کنند بـه فرهنگ خانواده، سن آنها، بزرگی و کوچکی شهری که در آن زندگی می کنند بستگی دارد. برخی مطالب جنبه عمومی داشته و لازم اسـت روی آن بحث شود.

یکی از کارها و شیوه های دیگر، ارایه ی مکتوب مطالب راجع بخود طرف مقابل اسـت. مطالب مکتوب بـه دلایل زیر دارای مزیت هستند: 1- با تمرکز و تفکر بیشتری بـه رشته تحریر در می‌آید 2- بدلیل پیوستگی، منطقی تر کم کم تناقص تر هستند. 3- برای هردو طرف باز خوانی مجدد فراهم می‌شود 4- درصورت ایجاد شرایط ازدواج، طرفین همواره خودرا متعهد بـه انجام آن دانسته و با مراجعه های بعدی می‌توانند در اصلاح و تصحیح انحرافات بکوشند.

نوع سوالات

بستگی بـه عوامل گوناگون مثل اهمیت موضوعات مختلف برای دختر و پسر میزان شناخت آنها از یکدیگر دارند. از طرح پرسش هایی که جواب آنها از قبل روشن اسـت جدا پرهیز کنید. بهتر اسـت از شیوه های توضیحی- سوالی استفاده کنید بـه این ترتیب که ابتدا هریک از طرفین توضیحات کاملی پیرامون خود در همان زمینه ارائه و سپس مشابه آنرا از طرف مقابل در خواست کنید.


آغاز گفت و گو

هر کدام از طرفین میتوانند گفت گو را شروع کنند و باعث کاهش اضطراب طرف مقابل شوند معرفی مجدد خود و خانواده، اطلاعات مربوط بـه سن، تولد، شغل، سابقه شغلی و غیره را بیان کنند. یک زن و شوهر در دراز مدت بیش تر با وی ‍ ‍ ژگی های اخلاقی و شخصیتی منش ها و باورها یکدیگر زندگی می کنند تا با ویژگی های نظیر موقعیت خانوادگی، اجتماعی، و تیپ و چهره.

و اما یک نکته مهم:

1- الزام شرعی در خواستگاری از طرف مرد وجود ندارد و خواستگاری از طرف زن حرام نیست.

2- رسم خواستگاری مرد از زن، منحصر بـه ایران، جوامع اسلامی و زمان حاضر نبوده بلکه از دیر باز در بین اقوام و ملل مختلف مرسوم بوده اسـت.

3- انجام خواستگاری از سوی مرد، مطابق راز خلقت انسان و همآهنگ با روحیات و نقش زن و مرد درزندگی اسـت.

4- شکست و ناکامی در خواستگاری، برای مرد قابل تحمل اسـت.

5- خواستگاری مرد، ضامن حفظ تعادل نظام اجتماعی و ایجاد توازن میان قدرت جسمانی مرد و ضعف جسمانی زن اسـت.

6- در مجموع خواستگاری مرد، نوعی ادای احترام بـه شخصیت زن اسـت.


(1) ضرب المثل از هفت خان رستم معنای ضرب
ضرب المثل از هفت خان رستم معنای ضرب المثل از هفت خان رستم


(2) خوان پنجم گرفتار شدن اولاد به دست
خوان پنجم گرفتار شدن اولاد به دست رستم1301-1389 - انجمن شاهنامه خوانی پیوند مهر


(3) از درس هفت خان رستم چه نتیجه ای میگیرید
از درس هفت خان رستم چه نتیجه ای میگیرید - نکس 98


(4) داستان هفت خان اسفندیار و رستم و
داستان هفت خان اسفندیار و رستم و اسفندیار از - کامل هلپ کده


(5) نقاشی ساده مرحله شیر هفت خان رستم
نقاشی ساده مرحله شیر هفت خان رستم


(6) بله گرفتن از عروس خانم
فرارو راز و رمز خواستگاری موفق برای بله گرفتن از عروس خانم


(7) داستانهای شاهنامه هفت خان رستم
داستانهای شاهنامه هفت خان رستم خانهای ششم و هفتم


(8) نگاره ی زنده 26 هفت خان رستم پهلوان
نگاره ی زنده 26 هفت خان رستم پهلوان 8 نگاره


(9) هفت خوان رستم ازدواج - بهار نیوز
هفت خوان رستم ازدواج - بهار نیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − دو =

دکمه بازگشت به بالا