تعبیر خوابسرگرمیعمومیویژه

تعبیر خواب سیل معنی دیدن سیل در خوای و تعابیر آن

تعبیر خواب سیل معنی دیدن سیل در خوای و تعابیر آن
تعبیر خواب سیل معنی دیدن سیل در خوای و تعابیر آن
تعبیر خواب سیل معنی دیدن سیل در خوای و تعابیر آن

تعبیر خواب سیل

معنی خواب سیل, تعبیر خواب سیل, تعابی خواب سیل, دیدن سیل در خواب, ابگرفتگی در خواب, معنی خواب سیل چیست؟

سیل در خواب حادثه ای خانمان برانداز و بزرگ است و معبرین خواب مشهور دیدن سیل در خواب را دشمن و اتفاقی بزرگ می دانند که به هر صورتی ممکن است خودش را نشان دهد. در ادامه تعبیر خواب سیل از دیدگاه معبران بزرگ را مشاهده خواهید کرد.

تعبیر خواب سیل چیست؟

دیدن سیل در خواب دارای تعابیر زیادی است و شما می توانید با توجه به خوابی که دیده اید از بین این تعابیر مختلف تعبیر خواب سیل را به راحتی پیدا کنید.

تعبیر دیدن سیل در خواب از دیدگاه ابن سیرین

دیدن سیل در خواب دلیل بر دشمنی بزرگ و یا پادشاهی ظالم است.
اگر فردی در خواب ببیند با سیل در کوشش است دلیل بر این است که با دشمنی در افتاده است.
اگر فردی در خواب ببیند از سیل بیرون آمده است نشانه این است که بر دشمن ظفر می یابد.
دیدن سیل در خواب در ملک سرد سیر نشانه غم و اندوه است و دیدن سیل در خواب در ملک گرمسیر نشانه شادی و منفعت است.
اگر فردی در خواب ببیند که سیل به کوچه و یا به خانه در شده است دلیل بر گشایش است.

تعبیر دیدن خواب سیل از دیدگاه جابر مغربی

اگر فردی در خواب ببیند سیل در مکانی خرابی ایجاد کرده است نشانه این است که مردم آن مکان از پادشاه به منفعت می رسند.

تعبیر خواب سیل از دیدگاه امام صادق (ع)

دیدن سیل در خواب بر 4 وجه اشاره دارد:
1. دشمنی بزرگ
2. فتنه و بلا
3. پادشاهی ستمگر
4. اشکر غالب و پیروز

تعبیر دیدن سیل در خواب از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر فردی در خواب ببیند سیل حادث شده است یعنی در زندگی آینده او اتفاقی سهمگین و بزرگ می افتد که خطر آفرین است و این اتفاق نمی تواند از هیچ جهتی مفید و خوب باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که در سیل هست و آب به سوی او می آید یعنی حادثه ای او را در برمی گیرد.
اگر فردی در خواب ببیند که سیل او را فرا گرفت و دستان او به جایی استوار است و آب نمی تواند او را با خود ببرد مهابت خطر برای او کمتر است.
اگر فردی در خواب ببیند دور از جریان سیل ایستاده است و از مکانی امن به سیل نگاه می کند از گزند حادثه ها در امان می ماند.
اگر فردی در خواب ببیند سیل جاری شده است و آب روان شده روشن است و ماهی در آب شنا می کند حادثه ای بزرگ اتفاق می افتد ولی این حادثه نیک فرجام است.
هر چقدر آب سیل کثیف و گل آلود باشد غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه بیشتر است.
اگر فردی در خواب ببیند سیل جاری شده است و او در مکانی امن ایستاده است ولی سیل منطقه ای را که خانه فرد خواب ببینده در آن واقع است ویران کرده است نشانه این است که به علت همان حادثه بزرگ دگرگونی بزرگی بوجود می آید و اهالی آن منطقه و شما زیان می بینید.
اگر فردی در خواب ببیند سیل جایی را خراب نکرد و او در خواب بیمناک ویرانگری بود زیانی نمی بیند.
اگر فردی در خواب ببیند سیل بدون خروش و بدون اینکه بترسد وارد خانه اش شده است سودی عایدش می شود ولی اگر سیل با خشم و خروش وارد خانه اش شود نیکو نیست و اگر فرد خواب ببینده بترسد و بگریزد در حالی که سیل به او کاری نداشته باشد باز هم تعبیر خواب سیل نیکو نیست.
اگر آب روان شده صاف و روشن باشد اما سیل صدا داشته باشد تعبیر خواب سیل خوب نیست.
شنیدن صدای سیل برای فرد خواب ببینده نشانه این است که وی در معرض خطر رنج و غم قرار می گیرد.

تعبیر دیدن سیل در خواب از دیدگاه آنلی بیتون

اگر فردی در خواب ببیند سیل قسمتی از شهر را نابود کرده است نشانه این است که بیمار می شود و در حرفه خود زیاد می بیند و علاوه بر این در هنگام ازدواجش حوادثی باعث اغتشاش و ایجاد هرج و مرج می شود که او را اندوهگین می کند.
دیدن سیل در خواب دلالت بر این دارد که به زودی اضطراب و نگرانی به طرف فرد خواب ببینده سرازیر می شود.

(1) تعبیر خواب سیل دیدن سیلاب در خانه
تعبیر خواب سیل دیدن سیلاب در خانه رودخانه و شهر چه تعبیری دارد


(2) تعبیر دیدن سیل در خواب دیدن خواب سیل
تعبیر دیدن سیل در خواب دیدن خواب سیل چه تعبیری دارد


(3) تعبیر خواب سیل 19 نشانه شناسی دیدن سیل
تعبیر خواب سیل 19 نشانه شناسی دیدن سیل در خواب - مجله کسب و کار بازده


(4) تعبیر خواب سیل تعابیر دیدن خواب سیل و
تعبیر خواب سیل تعابیر دیدن خواب سیل و معنی سیل و آبگرفتگی در خواب


(5) تعبیر خواب سیل یوتاب معنی دیدن سیل در خواب چیست - فال و خواب
تعبیر خواب سیل یوتاب. تعبیر خواب سیل یوتاب معنی دیدن سیل در خواب چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.. همانطور که می دانید خواب یکی از


(6) تعبیر خواب سیل و سونامی فرار از سیل
در این مقاله ما به بررسی چند تعبیر خواب سیل می پردازیم. دیدن سیل در خواب دارای تعابیر مثبت و منفی متعددی است. تعبیر این قبیل خواب ها در اکثر موارد بد و شوم است و بهتر است از این نشانه ها غافل نشوید.


(7) تعبیر خواب باران سیل آسا - معنی دیدن باریدن باران شدید در شب
تعبیر دیدن باران در خواب نیکو است .اینکه در خواب دیده اید این باران به سیل بدل شده است و کودکتان را در خواب با خود برده است ممکن است به این تعبیر باشد که شما بر اثر انچه که برای همه خیر است دچار گزندی شوید و در اینجا ان را


(8) تعبیر خواب سیل چیست
تعبیر خواب سیل چیست


(9) تعبیر خواب سیل تعابیر دیدن خواب سیل و معنی سیل و آبگرفتگی
در این مطلب تعبیر خواب سیل تعبیر خواب فرار از سیل تعبیر خواب سونامی و تعابیر مربوط به خواب سیل را آماده کرده ایم. سیل یک حادثه بزرگ است که ما نمی توانیم آن را کنترل کنیم زیرا بسیار منهدم کننده است.


(10) تعبیر خواب سیل سیل آمدن در خواب نشانه چیستاز معبران
در این نوشته از بخش تعبیر خواب پرتال دلبرانه قصد داریم تعبیر خواب سیل را درج نماییم.. دیدن سیل در خواب می تواند حالت های مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن میپردازیم.. در این مطلب شما میتوانید انواع تعبیر خواب در رابطه با

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + پانزده =

دکمه بازگشت به بالا