عمومیهمسرداری و ازدواجویژه

خواستگاری و چالش های پیش رو

خواستگاری و چالش های پیش رو
خواستگاری و چالش های پیش رو
خواستگاری و چالش های پیش رو
خواستگاری و چالش های پیش رو!!

خواستگاری و چالش های پیش رو!!

از آنجا که در جامعه سنتی، خانواده‌ها یکدیگر را می‌شناختند،آشنایی چندان معنا نداشت.اما در جامعه کنونی که اکثر افراد یکدیگر را نمی‌شناسند بنظر میرسد که آشنایی یک نیاز جدی باشد.آشنایی بـه عبارتی همان خواستگاری اسـت. از آنجا که در جامعه سنتی، خانواده‌ها یکدیگر را می‌شناختند و اکثر مردم بـه نوعی با هم آشنا بودند، آشنایی چندان معنا نداشت.

اقتضای آن زمان‌ها این بود که از بین آشنایان بـه خواستگاری یک نفر بروند. اما در جامعه کنونی که اکثر افراد یکدیگر را نمی‌شناسند و تحرک اجتماعی افزایش پیدا کرده اسـت، بنظر میرسد که آشنایی یک نیاز جدی باشد. از قدیم مـا ایرانیان معتقد بوده‌ایم که ازدواج بهتر اسـت با یک فرد «دیده و شناخته» انجام گیرد.

تعداد زیادی از مـا ایرانیان دراین سالها بـه ازدواج خویشاوندی روی آورده‌ایم چرا که ازدواج با خویشاوند، ازدواج با یک فرد دیده و شناخته اسـت. اما واقعاً مـا تا چـه زمانی می توانیم برای ازدواج دیده و شناخته بـه ازدواج خویشاوندی روی آوریم.

ازدواج خویشاوندی شرایط ژنتیکی دشواری را برای نسل آینده فراهم می‌سازد و مشکلات ژنتیکی رابه ارمغان خواهد آورد. پس بنظر می رسد که برای دیده شدن و شناخته شدن و انجام ازدواج دیده و شناخته باید بـه دنبال راههای دیگری باشیم. نیاز جامعه امروز مـا دیده شدن و شناخته شدن اسـت.

خواستگاری، تقاضای ازدواج از یک فرد آشناست اما اگر آشنا نبودیم اگر غریبه بودیم چـه باید بکنیم؟! آشنایی نیاز جامعه شهری ماست که مردم اکثراً یکدیگر را نمی‌شناسند. اکثراً غریبه‌اند، آشنایی بطور طبیعی درسال‌های گذشته در میان مردم شهرها و روستاها پیش می‌آمد. آدم‌ها یکدیگر را یا بطور مستقیم یا بطور غیر مستقیم می‌شناختند، از یکدیگر دور نبودند و اکثر افراد، دیده می شدند.

اما امروزه در پهنه‌ی شهر هـای چند میلیون نفری چـه کسی، چـه کسی را می‌شناسد؟! خانواده‌های پر ارتباط کاهش یافته‌اند؛ سازمان‌ها؛ شرکت‌ها و ادارات؛ قبایل جدیدی هستند که با یک نفر از خانواده در ارتباطند و با سایر افراد خانواده کاری ندارند، روابط خانوادگی بین کارکنان سازمان یافته نیست و بنابر این فقط این کارکنان هستند که یکدیگر را می‌شناسند نه خانواده‌های آن ها و طیف وسیع‌تری از اجتماع.

روابط انسانی در شرایط ویژه‌ای بـه سر می برد. اگر یک نفر درونگرا باشد و عزلت گزین در میان انبوده جمعیت دیده نخواهد شد. انچه امروز مانع دیده شدن و شناخته شدن اسـت انبوه جمعیت اسـت و سست شدن روابط سنتی انسان‌ها از قبیل خویشاوندی و پا نگرفتن روابط مدرن و جدید؛ انسان‌ها در یک جامعه‌ی بدون ساختار بحال خود رها شده‌اند.

پارک‌ها فضای آشنایی و شناخت شده اسـت و ملاک آشنایی در پارک و خیابان هرچه باشد بنظر عمیق و اصیل نمی آید. خانواده بـه عقب رانده شده و روابط انسان‌ها بدون شکل و خیابانی شده اسـت، بدون عمق و بدون ریشه و بدون تاریخچه؛ انسان‌ها با یکدیگر آشنا نیستند.

انسان‌ها غریبه‌هایی هستند که بدون عمق با هم آشنا می شوند. یک آشنایی سطحی یک آشنایی بی‌مایه، یک آشنایی نسنجیده و بی‌قید؛ ازدواجی که از اینگونه آشنایی برخیزد میتواند ازدواجی سطحی و بی‌قید و غیرمسئولانه باشد. ریشه‌ها سست شده اسـت و مردمان بی‌ریشگی را دوست دارند. ارتباط با خواهر و برادر و خویشاوند سست شده و درختان تنومند اصیل بـه یک گیاه یک ساله فروخته میشوند.

موضوعات جنسی و لذت آنی محور شده اسـت و ازدواج بعنوان سرآغاز یک نسل و یک تبار و یک ماندگاری هزاران ساله بـه فراموشی سپرده شده اسـت. تمتع جنسی و لذت آنی اعتقاد اکثریت مردمان بی‌اعتقاد شده اسـت. بزرگ ترین لذت‌ها را در سریع‌ترین لذت‌ها می یابیم، صبوری را فراموش کرده‌ایم و سرعت را پذیرفته‌ایم،

غذا های سریع بجای خوراکی‌هایی نشسته اسـت که مهم‌ترین لذت آن ها در طول زمان تهیه و فرآوری انها بود. ازدواج بیشتر بـه سمت موقت بودن جاری اسـت تا بـه سمت دائمی بودن. درختچه‌های چند ماهه‌ی ارتباط جنسی بر درختان تنومند یک نسل که در هزاره‌ها جاری اسـت ارجحیت یافته‌اند. همه ی چیز سرعت گرفته اسـت؛

همه ی چیز تند شده اسـت و همه ی چیز بـه تندی و سرعت باید بـه لذت منتهی شود. انسان وقار خودرا از دست داده اسـت و بازگشت بـه نیاکان حیوانی را تجربه می‌کند.

دراین شرایط چـه باید کرد؟

آشنایی دراین شرایط نیاز انسانی مـا قبل از خواستگاری شده اسـت اما از آنجا که حرص آدمیان بـه موضوعات جنسی افزایش یافته اسـت، این نیاز اساسی بـه دیده‌ی منفی نگریسته میشود. اگر پسری بخواهد با دختری آشنا شود تا بعد از آشنایی برای خواستگاری از او تصمیم گیری کند، این آشنایی رابه چشم یک ارتباط بی‌جا و بی‌قاعده و اصول می‌نگریم که در آن پسر قصد سوء استفاده جنسی دارد؛

البته در تعداد زیادی از آن گونه روابط این قصد وجوددارد اما این بدین معنی نیست که آشنایی یعنی قصد سوء استفاده؛ آشنایی قرار ملاقات «Date» نیست، آشنایی، دوستی دختر با پسر یا پسر با دختر نیست، اکثر خانواده‌های شهری آشنایی رابه رسمیت نمی‌شناسند انها خواستگاری را جدی میگیرند.

و دختر و پسر آن ها تعارض را تجربه می‌کند ودر برابر این ضرورت خاموش تنهایی را احساس می‌کند. پدر و مادر وی را تنها می گذراند، آن ها نمیدانند که این تنهایی میتواند برای او بسیار پر هزینه باشد و جوانان پنهان کاری می‌کنند فاصله نسلی بـه شدت خود رابه نمایش می گذارد و این دو نسل یکدیگر را نمی‌شناسند و از یکدیگر پرهیز می‌کنند.

تجربیات نسل قدیمی‌تر بـه هیچ گرفته میشود و احساس و نیاز نسل فعلی بـه تمسخر گرفته می شود. و چنین اسـت که این دو نسل بسیار با یکدیگر مبارزه می‌کنند، بسیار می‌جنگند. خانواده‌ها عقب‌نشینی می‌کنند تا موعد تصمیم گیری، آن وقته که ساز مخالفت میزنند و نسل فعلی رابه چالشی جدی فرا می خوانند. و همه ی رشته‌های آن ها را پنبه می‌کنند. افزایش جدایی‌های قبل از ازدواج و افزایش طلاق می تواند مـا شـما از هدی این دو نسل از یکدیگر باشد.

مراحل ازدواج

دو نوع نگاه و رویکرد نسبت بـه ازدواج وجوددارد یکی نگاه فرایندی یا نگاه چند مرحله‌ای و دیگری نگاه تک مرحله‌ای که البته هرکدام از این دو رویکرد عواقب و نتایج خاص خودرا در ازدواج دارند.رویکرد تک مرحله‌ ای ازدواج را یک تصمیم میداند که وقتی این تصمیم گرفته شد، امکان بسیار اندکی برای تغییر آن وجوددارد.

مـا بسیار شنیده‌ایم که که گفته میشود: «دو جلسه یکدیگر را دیده‌ایم و مـن باید تا آخر هفته پاسخ بدهم»، این نوع گفت و گو بیانگر رویکرد تک مرحله‌ای بـه ازدواج اسـت. ازدواج یک تصمیم اسـت که پس ازآن، امکان بازگشت یا تغییر نظر بسیار اندک اسـت. در اینگونه ازدواج مراسم «بله بران و مهربران» مهم‌ترین مرحله اسـت و مابقی مراحل فقط یک تشریفات اسـت که باید طی شود.

تصمیم در مراسم بله بران یا مهربران گرفته میشود ودر مراحل بعدی همه ی درصدد بـه انجام رساندن آن تصمیم هستند که امکان تغییر و بازنگری در آن بسیار کم اسـت.رویکرد چند مرحله‌ای یا رویکرد فرایندی، نگاه دیگری بـه ازدواج اسـت.

دراین رویکرد، ازدواج پس از چند گام بـه انجام می رسد ودر هر گام «تصمیم» ازدواج مورد بررسی مجدد قرار میگیرد ودر صورتی که در هرکدام از این مراحل، فرد تصمیم بـه جدایی بگیرد، امکان آن وجوددارد. در نگاه چند مرحله‌ای تصمیم بـه ازدواج یک شبه گرفته نمی شود، این تصمیم در طول یک فرایند و با سپری شدن زمان اتخاذ میشود.

ازدواج فرایندی یا ازدواج چند مرحله‌ای حداقل از سه مرحله تشکیل شده اسـت. مراحل «آشنایی»، «نامزدی» و «عقد» سه مرحله یا سه گام اصلی ازدواج فرایندی هستند. ممکن اسـت برخی بر این تصور باشند که ازدواج فرایندی یک جور ازدواج مدرن اسـت و ازدواج تک مرحله‌ای ازدواج سنتی اسـت اما بنظر می رسد

که هم افراد سنتی و هم افراد متجدد اکثراً درگیر ازدواج تک مرحله‌ای هستند و افراد بسیار اندکی هستند که نگاه فرایندی بـه ازدواج داشته باشند. اگر ازدواج را شامل سه مرحله اصلی آشنایی، نامزدی و عقد بدانیم، افراد سنتی طبق معمولً اهمیت بیشتری بـه دوران عقد می دهند.

خانواده‌های سنتی طبق معمولً مرحله آشنایی و نامزدی را در یک زمان بسیار کوتاه پشت سر می گذراند تا خطبه عقد خوانده شود و از آنجا بـه بعد با خیال آسان بـه دختر و پسر فرصت و مجال می دهند تا با هم آشنا شوند و نامزدی را تجربه کنند و عقد هم که هستند.

بـه عبارت دیگر برای افراد سنتی دوران عقد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار اسـت و دو مرحله آشنایی و نامزدی بسیار فشرده و مختصر می شود و قصد بر آن اسـت که بـه سرعت از این دو مرحله عبور شود چرا که خانواده‌های سنتی بیشتر بر این اعتقاد هستند که مرحله آشنایی یا مرحله نامزدی بـه گونه‌ای ممکن اسـت منجر بـه سوء استفاده و مسایل دیگری شود که انها با کاهش زمان سعی در پیش گیری از انها دارند.

اما متجددین بیشتر بر این عقیده‌اند که دوران آشنایی مهم‌تر اسـت و بـه آن اهمیت ویژه‌ای می دهند. طبق معمولً در اینگونه خانواده‌ها دوران آشنایی را طولانی می‌کنند در آشنایی طولانی مدت نامزدی مدت نامزدی و عقد هم اگر بطور غیر رسمی هم اتفاق افتاد از نظر آن ها قابل پذیرش اسـت.اما قرار دادن نامزدی و عقد در دوران آشنایی همانند قراردادن آشنایی و نامزدی در دوران عقد اسـت و هیچ تفاوتی ندارد.

هر گونه خلاصه‌سازی و مختصرسازی این مراحل منجر بـه تک مرحله‌ای شدن ازدواج می شود. همان‌ طور که ملاحظه می‌کنید هردو گروه دارای نگاه تک مرحله‌ای بـه ازدواج هستند حالا یک گروه دوران عقد را برجسته می‌کند و دیگری دوران آشنایی را.

جالب اینجاست که مراسم و سنن مـا ایرانیان مبتنی بر نگاه چند مرحله‌ای و فرایندی بـه ازدواج اسـت اما رفتار و عرف اجتماعی مـا اکثراً مبتنی بر رویکرد تک مرحله‌ای بـه ازدواج اسـت. مراسم مربوط بـه خواستگاری، نامزدی و عقد نشان از وجود مراسم و سنن فرایندی اسـت اما فشرده سازی و تأکید بر یکی از این مراحل و حذف یک یا دو مرحله، نشان از رفتار و نگاه تک مرحله‌ای متجددین و سنتی‌های مـا ایرانیان دارد.

تهیه شده توسط : مر کز خدمات رواشناسی سیاووشان


(1) چالش خواستگاری تبادل نظر نی
چالش خواستگاری تبادل نظر نی نی سایت


(2) خواستگاری و چالش های پیش رو
خواستگاری و چالش های پیش رو


(3) خواستگاری و چالش های پیش رو
خواستگاری و چالش های پیش رو


(4) خواستگاری و چالش های پیش رو
خواستگاری و چالش های پیش روخواستگاری رفتن در خوابتعبیر خواستگاری رفتن در خوابآموزش خواستگاری رفتنتعبیر خواب خواستگاری رفتنخواستگاری رفتنخواستگاری رفتن منخواستگاری رفتن در ماه محرمخواستگاری رفتن امیرالمومنین


(5) خواستگاری و چالش های پیش رو
اما در جامعه کنونی که اکثر افراد یکدیگر را نمیشناسند و تحرک اجتماعی افزایش پیدا کرده است به نظر میرسد که آشنایی یک نیاز جدی باشد. خواستگاری و چالش های پیش رو ده اشتباه دوران خواستگاری.


(6) مدت زمان خواستگاری تا عقد چقدر باشد
مدت زمان خواستگاری تا عقد چقدر باشد


(7) چالش های پیش روی خواستگاری مرکز
چالش های پیش روی خواستگاری مرکز مشاوره و روانشناسی اکسیر


(8) خواستگاری و چالش های پیش رو
خواستگاری و چالش های پیش رو کد مطلب 447 زمان مطالعه 5 دقیقه خواستگاری خواستگار ازدواج دوست یابی مشاوره ازدواج مشاوره روانشناسی بعد از ازدواج دانستنیهای قبل از ازدواج مشاوره قبل از ازدواج


(9) مستر چالش
chate.farsi Instagram post carousel مستر چالش هستم با چالش خواستگاری همشون عجوبه هستن اولی اولی ______ استوری رو چک کنید ممنون بابت لایک و کامنت های زیباتون اگر دوست


(10) خواستگاری و چالش های پیش رو
خواستگاری و چالش های پیش رو مجموعه دانستنیهای قبل از تو جلسه خواستگاری چی بپرسیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + سیزده =

دکمه بازگشت به بالا