عمومیمتن و جملات زیبامطالب جالبویژه

متن در مورد قانون و عدالت و 30 جمله زیبا در مورد عدالت از بزرگان

متن در مورد قانون و عدالت

گلچین جملات و متن های زیبا در مورد قانون و عدالت را گردآوری کرده ایم و امیدواریم که از خواندن این متن ها لذت ببرید.

متن و جملات زیبا در مورد عدالت و قانون

کسی که میان دو نفری که از او خواسته¬اند، میانشان قضاوت کند، قضاوت نماید و بین آن دو به حقّ (و عدالت) قضاوت نکند، لعنت خدا بر او باد.)((حضرت محمد (ص) ))

*

پادشاه عادلی که فروتن است سایه‌ی‌ خدا در زمین است (زیرا)‌ فرد ضعیف به او پناهنده می‌شود و مظلوم (‌هم) به وسیله‌ی او یاری می‌شود.((حضرت محمد (ص) ))

*

کسی نزد خدا، از رهبری بهتر نیست که اگر حرف بزند، راست بگوید و اگر قضاوت نماید، عدل را رعایت می‌کند.((حضرت محمد (ص) ))

*

ایمان بنده‌ای کامل نمی‌شود تا این که سه خصلت در او باشد: انفاق در حال تنگدستی و انصاف از طرف خود (در هر حالی) و سلام کردن (ابتداء‌ کردن به سلام.)((حضرت محمد (ص) ))

*

سه چیز از حقائق ایمان است: انفاق در حال تنگدستی و انصاف داشتن (در هر حالی ولو به ضرر باشد) و یاد دادن علم به کسی که به دنبال علم است.((حضرت محمد (ص) ))

*

زمانی که مردی دو زن داشته باشد، و میان آنها به عدالت رفتار نکند، روز قیامت، یک بخش آن افتاده است. (‌یعنی دین او ناقص خواهد بود.)((‌حضرت محمد (ص) ‌))

*

یک دعا به طور پنهانی، با هفتاد دعا در آشکار (جمع دیگران) برابری می‌کند. (زیرا دعای پنهانی به اخلاص نزدیک‌تر است.)((حضرت محمد (ص) ))

*

سه گروه هستند که دعایشان رد نمی‌شود: کسی که فراوان، خدا را یاد می‌کند و مظلوم و پیشوای عادل.((حضرت محمد (ص) ))

*

کسی نمی‌میرد، مگر این که (باید) ‌به خداوند، گمان خوب داشته باشد. (یعنی خداوند در بعد از مرگ، با عدالت کامل، رفتار می‌کند.)((حضرت محمد (ص) ))

*

بزرگ‌ترین گناه، بدگمانی نسبت به خداوند است. (‌که مثلاً در عدالت و بزرگی و قدرت و …. خداوند بدگمان باشد.)((حضرت محمد (ص) ))

*

زمین از ظلم و دشمنی پر می‌شود و سپس مردی از خاندان من خارج شده و زمین را از عدل و انصاف پر می‌کند همان طوری که از ظلم و دشمنی پر شده بود.((حضرت محمد (ص) ))

*

متن در مورد قانون و عدالت

متن زیبا در مورد عدالت و سخن بزرگان

یک ساعت عدالت، از یک سال عبادت بهتر است. (زیرا بی‌عدالتی، فضای نا امنی را به وجود می‌آورد به طوری که تعدادی از مردم نسبت به تمام چیزها حتّی عبادت خداوند هم به شک می‌افتند.)((حضرت محمد (ص) ))

*

عدالت خوب است ولی (اگر) در فرمانداران (و حاکمان) باشد، نیکوتر است. (زیرا عدالت از طرف حاکمان برجسته است و مورد توجّه مردم می‌باشد.)((حضرت محمد (ص) ))

*

خوش به حال کسی که نادانی را رها کرده (به دنبال) برتری (به واسطه‌ی کسب علم است) و به عدالت رفتار می‌کند.((حضرت محمد (ص) ))

*

هر کسی که مورد حساب قرار گیرد، عذاب می‌شود. (‌ترازوی عدالت خداوند الهی به گونه‌ای است که ریزترین اعمال را هم حساب می‌کند، پس افراد کمی هستند که در حساب قرار گرفته و بدون عذاب خارج شوند.)((حضرت محمد (ص) ))

*

نام عدل هم نمی دانستند اگر این بی عدالتی ها نمی بود.((هراکلیت))

*

اراده محکم و متین که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار اوست بدهد، عدالت نام دارد.((اولپن))

*

وقتی انسان ببری را بکشد، نامش را تمرین مردانگی می گذارند. ولی وقتی ببری انسان را بدرد، نام این کار را توحش و آدمخواری می نهند؛ تفاوت جنایت و عدالت هم در قاموس بشر از این بیشتر نیست.((جرج برنارد شاو))

*

گاهی صدای پول، فریاد عدل را می کُشد.((مثل یوگسلاوی))

*

عدالت قابل تربیت [ برای منافع خودمان ] نیست. هر کاری که انجام دهیم نتیجه آن را می بینیم و خطاهایی که از ما سر می زند تازیانه ای را به وجود می آورد که با آن مجازات می شویم.((ویلیام شکسپیر))

*

جنگ چنان بی عدالتی ای است که همه ی آنهایی که آن را به راه می اندازند، می بایست صدای وجدان را در درون خود خفه کرده باشند.((لئو نیکولایویچ تولستوی))

*

متن در مورد قانون و عدالت

سخن بزرگان در مورد عدالت

به گونه ای زندگی کنید که وقتی فرزندانتان به یاد عدالت، صداقت و مهربانی می افتند، شما در نظرشان جلوه گر شوید.((جکسون براون))

*

آزادی مستلزم مساوات است؛ در برابر قانون، همه یکسان هستیم.((محمد خیابانی))

*

بدی را با عدالت پاسخ دهید، مهربانی را با مهربانی.((کنفوسیوس))

*

تا زمانی که توده مردم برای بهبود حال یکدیگر احساس مسئولیت نکنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی یابد.((هلن کلر))

*

عادل باش و هراسی به دل راه نده.((ویلیام شکسپیر))

*

کامل ترین نوع بی عدالتی آن است که عادل به نظر برسیم، در حالی که عادل نیستیم.((افلاطون))

*

جملات با معنی در مورد عدالت

عدالت انتظار پاداش ندارد، بلکه خود عمل دارای زیبایی و سرور است.((موریس مترلینگ))

*

چون مردم کمتر متوجه سعادت هستند، بدبختی ها بیشتر نمایان است. [ آنها ] ستم و ستمگری را عادی فرض می کنند و سعادت و عدالت را جزء اتفاقات می پندارند.((موریس مترلینگ))

*

بیشتر مردم عدالت را از آن جهت دوست دارند که می ترسند روزی به آنها ستم شود.((لارشفوکولد))

*

به دست گرفتن مال خود و انجام وظیفه‌ی خویش، عین دادگری است.(افلاطون)

*

انسانی که با اجتماع تکامل پیدا کرده باشد، از همه جانوران بهتر است و اگر بدون قانون و عدالت زندگی کند، خطرناکترین جانور است.(ارسطو)

متن در مورد قانون و عدالت و 30 جمله زیبا در مورد عدالت از بزرگان
متن در مورد قانون و عدالت و 30 جمله زیبا در مورد عدالت از بزرگان
متن در مورد قانون و عدالت و 30 جمله زیبا در مورد عدالت از بزرگان

(1) سخن بزرگان در مورد قانون و عدالت
سخن بزرگان در مورد قانون و عدالت


(2) متن عدالت جملات زیبا و پرمعنی از
متن عدالت جملات زیبا و پرمعنی از بزرگان در مورد عدالت


(3) جملات زیبا در مورد عدالت بهترین سخنان
جملات زیبا در مورد عدالت بهترین سخنان بزرگان درباره عدالت


(4) متن و جملات آزادی عکس نوشته های زیبا با موضوع آزادی
در این بخش روزانه متن های زیبا در مورد آزادی و عکس نوشته های زیبا با موضوع آزادی را گردآوری کرده ایم و امیدواریم از این جملات متفاوت لذت ببرید. سخنان


(5) متن در مورد قانون و عدالت 30 جمله
متن در مورد قانون و عدالت 30 جمله زیبا در مورد عدالت از بزرگان - نیوز پارسی


(6) متن زیبا و کوتاه درباره عدالت اشعار و
متن زیبا و کوتاه درباره عدالت اشعار و جملات زیبای بزرگان درباره عدالت


(7) سخنان و جملات زیبا درباره عدالت از بزرگان و فلاسفه جهان - گپ 8
سخنان و جملات زیبا درباره عدالت از بزرگان و فلاسفه جهان به همراه عکس نوشته. سخنان و جملات عدالت. انسانی که با اجتماع تکامل پیدا کرده باشد. از همه جانوران بهتر است. و اگر بدون قانون و عدالت زندگی


(8) متن در مورد قانون و عدالت 30 جمله زیبا در مورد عدالت از
متن در مورد قانون و عدالت 30 جمله زیبا در مورد عدالت از بزرگان 4 دقیقه پیش وبگردی تاپ ناز 1 گلچین جملات و متن های زیبا در مورد قانون و عدالت را گردآوری کرده ایم و امیدواریم که از خواندن این متن ها لذت ببرید.


(9) عدالت اجتماعی دیدگاهها و چالشها معرفت
عدالت چون انصاف این نظریه که از آن جان رالز است نیز عضو خانواده بزرگ عدالت چون شرایط منصفانه است و بلکه بانی و مؤسس آن به شمار میرود از آنجا که این دیدگاه را در جی دیگر تبیین و ارزیابی کردهایم اکنون از طرح مجدد آن


(10) عدالت از دیدگاه امام علیع طرفداری
عدالت از دیدگاه امام علیع طرفداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + 9 =

دکمه بازگشت به بالا