کوه‌نوردان شگفت‌انگیز در طبیعت زیبا (ویدئو)

کوه‌نوردان شگفت‌انگیز در طبیعت زیبا (ویدئو)

وبسوار: سرزمین چین خانه بزرگترین توده‌های زمین‌شناسی کارست (Karst) در جهان است؛ مناره‌های سنگی و آبراه‌های بزرگی که در طول زمان توسط عناصر طبیعی شکل گرفته‌اند. برای برخی از کوه‌نوردان به چالش کشیدن این تجربه خطرناک با صعود از چنین مجسمه‌های غول پیکر طبیعی می‌تواند تجربه یک عمر زندگی باشد.

برگرفته از : کوه‌نوردان شگفت‌انگیز در طبیعت زیبا (ویدئو)