نقش ورزش در فشار خون

نقش ورزش در فشار خون

نقش ورزش در فشار خون

فشارخون بالا يکي از عمده‌ترین ناراحتی‌های قرن اخير است که میلیون‌ها نفر از افراد جوامع مختلف به آن مبتلا و يکي از دلايل شايع مراجعه به پزشکان است. با اين وجود، کنترل اين بيماري اغلب به شکل بهينه انجام نمی‌گردد. اگرچه فشارخون بالا را می‌توان از طريق درمان‌های دارويي کاهش داد و داروهای ضد فشارخون براي همه افراد موثر واقع نشوند، پرهزينه و داراي اثرات جانبي متعددي باشند که کيفيت زندگي افراد را مختل نمايند. متخصصين بهداشت و تندرستي عقيده دارند که تغييرات در سبک زندگي می‌تواند يکي از راهکارهاي موثر در کنترل فشارخون بالا باشد.

نتايج تحقيقات متعدد حاکي از آن است که رابطه معکوسي بين سطح آمادگي جسماني و فشارخون وجود دارد و مطالعات مداخله‌ای نشان می‌دهند که تمرينات ورزشي مناسب می‌تواند باعث کاهش فشارخون گردد. در حال حاضر برخي افراد جامعه به ویژه مردان سنين نزديک به بازنشستگي با علاقه‌مندی خاصي اقدام به شرکت در برنامه‌های ورزش صبحگاهي ایستگاه‌های تندرستي واقع در پارک‌های شهر می‌نمایند که انتظار مي‌رود از سودمندی‌هاي حاصل از اين امر بهره‌مند گردند. انتظار مي رود اين گروه از افراد ضمن توسعه آمادگي جسماني خود قادر به کنترل فشارخون باشند.

دلايل حاکي از آن است که ورزش بروز و شدت عوامل خطرزاي قلبي عروقي، همچنين پرفشاري خون را تقليل می‌دهد و کاهش مصرف داروي ضد پرفشاري خون را امکان‌پذیر می‌کند و متعاقب آن از ريسک مرگ زودرس می‌کاهد. تصميم به درمان يا عدم درمان بيمار با پرفشاري خون خفيف توسط ورزش می‌تواند از طريق ارزشيابي نتايج خاص از يک برنامه ورزشي ارائه‌شده مشخص شود.

شواهد اخير نشان می‌دهد که آمادگي جسماني حد مطلوب با پايين بودن فشارخون سيستولي در حالت استراحت ارتباط دارد و کم شدن وزن و پرهيز از مصرف دخانيات به کاهش بيشتر فشارخون کمک می‌کند. بررسي متون نشان داده است که کم شدن فشارخون با انجام ورزش با شدت متوسط ميسر است و انجام فعاليت فيزيکي سبک مانند راه رفتن يا باغباني کردن که مجموعاً به سبک زندگي کم تحرک مرتبط است در کاهش آن نقش زيادي ندارد. در اين مورد افراد سالمند استثنا هستند، براي مثال تمرين کردن با شدت متوسط برابر 50 درصد مصرف اکسيژن بيشتر يا حد ميزان آمادگي نهايي تقریباً به طور کامل فشارخون صبح هنگام را در فرد پايين می‌آورد و همچنين بر کيفيت تمرين فيزيکي تأثير مفيد دارد. کم شدن فشارخون صبح هنگام به طور خاص مهم است زيرا در اين زمان به علت تغيير يافتن کنترل اعصاب سمپاتيک به پاراسمپاتيک احتمال خطر ناتواني و مرگ ناشي از قلبي عروقي بيشتر است.

فواید ورزش در بيماران مبتلا به فشارخون:

کاهش فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در حال استراحت

کاهش مرگ‌ومیر

داروها و ورزش:

با ورزش منظم، نیاز به استفاده از داروهای پایین آورنده فشارخون در کاهش می‌یابد.

توصیه‌های ورزشي ارائه‌شده به بيماران با پرفشاري خون (تعداد جلسه‌ای ورزش در هفته، نوع، مدت و شدت آن) اختلاف قابل‌توجهی با افراد سالم دارد. از نتايج بررسی‌های انجام‌شده تاکنون چنين برمی‌آید که تجويز نسخه ورزشي با شدت تمرين متوسط تأثير زيادي در پايين آوردن فشارخون در مقايسه با ورزش با ميزان شدت زياد دارا است. کاهش فشارخون ناشي از ورزش کردن معمولاً در طي 5-4 هفته حاصل می‌شود و تا زماني که برنامه ورزشي ادامه دارد حفظ می‌گردد. افرادي که به طور مشخص در حالت استراحت داراي فشارخون بالا هستند (سيستول 209-180mmHg، دياستول 119-110mmHg) نبايد قبل از دارودرمانی اقدام به انجام ورزش کنند.

توصيه جهت شرکت مبتلايان به فشارخون بالا در فعالیت‌های ورزشي:

قبل از آنکه در رابطه با توصیه‌های لازم براي شرکت افراد مبتلا به فشارخون بالا در فعاليت ورزشي بحث شود، لازم است توصیه‌های مربوط به حضور افراد طبيعي جامعه در ورزش بررسي گردد. توصیه‌های کالج پزشکي ورزشي آمريکا و مراکز کنترل بيماري را در زير مشاهده نماييد.

نوع ورزش: ورزش هوازي

تعداد جلسات:3-4 بار در هفته

مدت: 20-30 دقيقه در هر جلسه

شدت: 60-85% حداکثر ضربان قلب

آيا اين توصیه‌های پيشنهادي براي افراد با فشارخون بالا قابل‌اجراست؟

نکته مهم در تغيير توصیه‌های ورزشي در مبتلايان به فشارخون بالا، اين عقيده است که احتمالاً شدت ورزش متوسط و نه شديد حداکثر اثر مطلوب را در کنترل فشارخون دارد

در مطالعات بر روي بيماران با فشارخون خفيف، طي فعاليت حاد با 55-60% حداکثر ضربان قلب، فشارخون دياستوليک 15-20 میلی‌متر در مقايسه با حال استراحت کاهش نشان می‌دهد و وقتي که شدت ورزش افزايش يابد بالاي (70%) يک افزايش حاد در فشارخون دياستولي ايجاد می‌گردد. فشارخون سيستولي تقریباً به صورت خطي با افزايش درجه شدت ورزش افزايش می‌یابد درحالی‌که فشار متوسط شرياني مانند فشار دياستولي يک نزول و صعود را نشان می‌دهد.

فشارخون دياستولي بالا ممکن است با تمرينات قدرتي يا هر نوع ورزش ديگري که داراي جزء ايزومتريک قوي است (مثل پارو کردن برف)، تشديد گردد. فعاليت بی‌هوازی شديد نيز محرک يک واکنش افزايش فشارخون است. تمرينات با وزنه عموماً به عنوان شکل اوليه ورزش‌درمانی هيپرتانسيون توصيه نمی‌شوند، مگر در صورتي که دفعات تکرار بالا و مقدار وزنه کم باشد. اثبات نشده که تمرين با وزنه فشارخون در حال استراحت را به صورت مداوم کاهش دهد. تمرين با وزنه بايد با رعايت احتياطات خاص توأم باشد تا از حبس کردن نفس در حين بالا بردن وزنه (مانور والسالوا) اجتناب به عمل آيد.

دکتر احمد باقری مقدم [متخصص طب ورزشی]

منبع: .pezeshkonline.ir

ویرایش و بازنشر : وبسوار


نقش

نقش

نقش ورزش در فشار خون,نقش ورزش در فشار خون,

برگرفته از : نقش ورزش در فشار خون