آیا اتانول که از انواع الکل‌هاست پاک و خوردن آن حلال است؟

آیا اتانول که از انواع الکل‌هاست پاک و خوردن آن حلال است؟

آیا اتانول که از انواع الکل هاست پاک و خوردن آن حلال است؟

الکل‏‌ها به دو دسته کلى ‏تقسیم مى‌‏شوند: یکى الکلى که از طریق صنایع نفت و پتروشیمى به ‏دست مى‏‌آید و دیگر الکلى که از تقطیر بخارات شراب، حاصل‏ مى‏‌شود. و چون اتانول از جمله الکل‌های صنعتی است، مطالب مربوط به الکل صنعتی را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
واقعیت این است که الکل صنعتى از لحاظ ماهیت‏ شیمیایى هیچ‏ تفاوتى با الکل تخمیرى نداشته هر دو از نوع الکل یک ظرفیتى نوع‏ اول به فرمول C2H5OH مى‏‌باشند. منتها با این تفاوت که بر الکل صنعتى قطعا لفظ خمر صادق نیست. در حالى که الکل تخمیرى از آن‏ جهت که از تقطیر بخار خمر به دست آمده، احتمال آن مى‏‌رود که ‏عنوان خمر بر آن صادق باشد.

مشهور فقیهان هر مایع مست کننده‌‏اى را نجس مى‏‌دانند. حال آیا الکل صنعتى مى‌‏تواند مصداقى از مایع مسکر بالاصالة باشد؟
طبق نظر مشهور فقیهان به نظر مى‏رسد که الکل صنعتى را نمى‌‏توان مصداق «مسکر» دانست هر چند ماده آن، عامل اصلى و مؤثر در مایعات مست کننده ‏است. و این نه به خاطر آن است که به الکل صنعتى مواد سمى و بدبوکننده هم چون متانول افزوده‌‏اند بلکه بدین خاطر است که ‏غلظت الکل به قدرى بالاست که بر فرض که مواد افزودنى هم در آن‏ نباشد، باز هم نوشیدن آن به هر مقدار، باعث مسمومیت است. و لذا عرفا به این ماده، مسکر اطلاق نمى‏‌کنند.[1]

نظر مراجع معظم تقلید در خصوص مطلب فوق گویای همین مطلب است:

امام خمینی: الکل صنعتی که برای رنگ کردن درب و میز و صندلی و مانند اینها به کار می برند.[2] اگر انسان نداند از چیزی که[3] مست کننده و روان است درست کرده اند، پاک می‌باشد.[4]

زنجانی: اگر انسان نداند که مست کننده است یا نه، پاک است.

فاضل: مسأله – الکل سفید و طبی که الکل خالص می باشد و مصارف طبی دارد پاک می‌باشد. مگر اینکه از شراب و فقاع گرفته شده باشد که در این صورت نجس است. همچنین مواد پاک کننده دیگر که از مشتقات الکل است و در مراکز درمانی کاربرد دارد پاک می‌باشد.

همچنین الکل صنعتی که همان الکل سفید به اضافه مقداری مواد سمی است و کاربرد صنعتی دارد پاک می‌باشد. ادکلن و مواد صنعتی دیگر نیز که مشتمل بر الکل می‌باشد پاک است.

سیستانی: الکل؛ چه صنعتی، چه طبی، به تمامی اقسام پاک است.

مکارم: الکل طبی و صنعتی که انسان نمی‌داند از چیز مست کننده ی مایع گرفته شده پاک است، همچنین ادکلن و عطرها و داروهایی که با الکل طبی یا صنعتی مخلوط است.[5] «همچنین» الکل‌هایی که ذاتا قابل شرب نیست یا جنبه ی سمی دارد، نجس نیست، ولی هرگاه آن را رقیق کنند و مشروب و مسکر باشد، نوشیدنش حرام است و احتیاطا حکم نجس دارد.[6]

نتیجه آنکه الکل‌هایی نظیر اتانول و متانول که ذاتا جنبه‌ی سمی داشته و قابل شرب نیستند، پاک بوده و تا زمانی که رقیق نشده و مشروب و مسکر نباشند، نوشیدن این قسم الکل‌ها حرام نیز نمی‌باشد.


[1] پایگاه اینترنتی حوزه، صفحه کتابخانه الکل و فراورده های آن

[2] خوئی: تمام اقسامش پاک می باشد. (پایان مسأله).

[3] بهجت: به تنهایی…

[4] گلپایگانی، صافی: اگر انسان نداند که مست کننده است و یا نداند که آن را ابتدا از چیز مست کننده ی روان درست کرده اند پاک است. توضیح المسائل مراجع،ج اول، ص80.

[5] همان، صص80 و 81.

[6] همان ، ص81؛ توضیح المسائل مکارم، مسأله 125.

منبع:  islamquest.net

برگرفته از : آیا اتانول که از انواع الکل‌هاست پاک و خوردن آن حلال است؟