تصاویر دیدنی روز چهارشنبه 25 تیر 93

تصاویر دیدنی روز چهارشنبه 25 تیر 93

پل معلق آیژای (Aizhai) در ارتفاع 336 متری به طول 1200 متر
پل معلق آیژای (Aizhai) در ارتفاع 336 متری به طول 1200 متر، ، استان هونان، چین

بچه جغدها، بریتانیا
بچه جغدها، بریتانیا

گنبد مسجد امام، میدان نقش جهان، اصفهان ، ایران
شاهکار معماری؛ گنبد مسجد امام، میدان نقش جهان، اصفهان ، ایران

آتش بازی در اطراف برج ایفل در جشن روز باستیل در پاریس
آتش بازی در اطراف برج ایفل در جشن روز باستیل در پاریس
روز ملی فرانسه ، بزرگداشت آغاز انقلاب فرانسه با یورش به باستیل

KAT-7، اولین تلسکوپ رادیویی جهان ساخته شده از الیاف شیشه
KAT-7، اولین تلسکوپ رادیویی جهان ساخته شده از الیاف شیشه

جشنواره پرتاب گوجه فرنگی در اسپانیا ( فستیوال Tomatina)
جشنواره پرتاب گوجه فرنگی در اسپانیا ( فستیوال Tomatina)

طوطی ماهی
رنگ‌های زیبا و دندان‌های شگفت‌انگیز یک طوطی ماهی خواب

گردآوری و ترجمه: وبسوار

برگرفته از : تصاویر دیدنی روز چهارشنبه 25 تیر 93