آیا ادرار و مدفوع “همستر” نجس است؟

آیا ادرار و مدفوع

پرسش:

آیا ادرار و مدفوع “همستر” نجس است؟

پاسخ :

طبق نظر همه مراجع معظم تقلید “بول (ادرار) و غائط (مدفوع ) انسان و هر حیوان حرام گوشتى که خون جهنده دارد که اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن مى‏‌کند، نجس است ، ولى فضله حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند پاک است.”‏[1]

بنا براین از آن رو که  “همستر” حیوان حرام گوشتى است که خون جهنده دارد، ادرار و مدفوعش نیز نجس است. و این ربطی به نوع غذایی که انسان یا حیوان می‎خورد ندارد. به این جهت یا شما باید از نگهداری “همستر” صرف نظر کنید و یا اینکه مراقب باشید که زندگی شما را نجس نکند مثل اینکه در جای خاصی از آن نگهداری کنید و اجازه ندهید که همیشه و در تمام زندگی شما رفت و آمد کند.


[1]توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص: 68، مسأله 84.

منبع:  islamquest.net

آیا

آیا

آیا ادرار و مدفوع همستر نجس است؟,آیا ادرار و مدفوع همستر نجس است؟,

برگرفته از : آیا ادرار و مدفوع “همستر” نجس است؟