فضایل ماه رمضان

فضایل ماه رمضان

در فضایل ماه رمضان
در فضایل ماه رمضان

شيخ صدوق به سند معتبر روايت كرده از حضرت امام رضا (علیه‌السلام) از پدران بزرگوار خود از حضرت امیرالمؤمنین (عليه و على اولاده السلام) كه فرمود: خطبه‌ای خواند براى ما روزى حضرت رسول خدا (صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَ آله) پس فرمود: اَيُّها النّاس به درستی كه رو كرده است به سوى شما ماه خدا بابرکت و رحمت و آمرزش. ماهى است كه نزد خدا بهترين ماه‌ها است و روزهايش بهترين روزها است و شب‌هایش بهترين شب‌ها است و ساعت‌هایش بهترين ساعت‌ها است و آن ماهي است كه خوانده‌اند شما را در آن به سوی ضيافت خدا و گردیده‌اید در آن از اهل كرامت خدا. نفس‌های شما در آن ثواب تسبيح دارد و خواب شما ثواب عبادت دارد و عمل‌های شما در آن مقبول است و دعاهاى شما در آن مستجاب است. پس سؤال كنيد از پروردگار خود به نیّت‌های درست و دل‌های پاكيزه از گناهان و صفات ذميمه (صفات زشت) كه توفيق دهد شما را براى روزه داشتن آن و تلاوت كردن قرآن در آن.

به درستى كه شقى و بد عاقبت كسى است كه محروم گردد از آمرزش خدا در اين ماه عظيم و ياد كنيد به گرسنگى و تشنگى شما در اين ماه تشنگى و گرسنگى روز قيامت را و تَصدّق كنيد بر فقيران و مسكينان خود و تعظيم نمایید پيران خود را و رحم كنيد كودكان خود را و نوازش نمایید خويشان خود را و نگاه‌دارید زبان‌های خود را از آنچه نبايد گفت و بپوشيد ديدهاى خود را از آنچه حلال نيست شما را در نظر كردن به سوى آن و بازداريد گوش‌های خود را از آنچه حلال نيست شما را شنيدن آن و مهربانى كنيد با يتيمان مردم تا مهربانى كنند بعد از شما با يتيمان شما و بازگشت كنيد به سوى خدا از گناهان خود و بلند كنيد دست‌های خود را به دعا در اوقات نمازهاى خود، زيرا كه وقت نمازها بهترين ساعت‌ها است که نظر می‌کند حق تعالى در اين اوقات به رحمت به سوى بندگان خود و جواب می‌گوید ايشان را هرگاه او را مناجات كند و لبّيك می‌گوید ايشان را هرگاه او را ندا كنند و مستجاب می‌گرداند هرگاه او را بخوانند اى گروه مردمان. به درستى كه جان‌های شما در گروِ کرده‌های شما است، پس از گرو به در آوريد به طلب آمرزش از خدا و پشت‌های شما گرانبار است از گناهان شما، پس سبك گردانيد آن‌ها را به طول دادن سجده‌ها و بدانيد كه حق تعالى سوگند ياد كرده است به عزّت و جلال خود كه عذاب نكند نماز گزارندگان و سجده كنندگان در اين ماه را و نترساند ايشان را به آتش جهنم در روز قيامت.

ايُّها النّاس هر كه از شما افطار دهد روزه‌دار مؤمنى را در اين ماه از براى او خواهد بود نزد خدا ثواب بنده آزاد كردن و آمرزش گناهان گذشته. پس ‍ بعضى از اصحاب گفتند: يا رسول‌الله همه ما قدرت بر آن نداريم. حضرت فرمود: بپرهيزيد از آتش جهنم به افطار فرمودن روزه‌داران اگرچه به نصف دانه خرما باشد و اگر چه به يك شربت آبى باشد ؛ به درستى كه خدا اين ثواب را می‌دهد كسى را كه چنين كند اگر قادر بر زياده از اين نباشد.

اَيُّها النّاسُ هر كه خُلْق خود را در اين ماه نيكو گرداند بر صراط آسان بگذرد در روزى كه قدم‌ها بر آن لغزد و هر كه سبك گرداند در اين ماه خدمت غلام و كنيز خود را، خدا در قيامت حساب او را آسان گرداند و هر كه در اين ماه شر خود را از مردم بازدارد، حق تعالى غضب خود را در قيامت از او بازدارد و هر كه در اين ماه يتيم بی‌پدری را، گرامى دارد خدا او را در قيامت گرامى دارد و هر كه در اين ماه صله و احسان كند با خويشان خود خدا وَصل كند او را به رحمت خود در قيامت و هر كه در اين ماه قطع احسان از خويشان خود بكند، خدا در قيامت قطع رحمت از او كند و هر كه نماز سنّتى در اين ماه بكند خدا براى او برات بيزارى از آتش جهنم بنويسد و هر كه در اين ماه نماز واجبى را ادا كند خدا عطا كند به او ثواب هفتاد نماز واجب كه در ماه‌هاى ديگر كرده شود و هر كه در اين ماه بسيار بر من صلوات فرستد خدا سنگين گرداند ترازوى عمل او را در روزى كه ترازوهاى اعمال سبك باشد و كسى كه يك آيه از قرآن در اين ماه بخواند ثواب كسى دارد كه در ماه‌هاى ديگر ختم قرآن كرده باشد.

اَيُّها النّاسُ به درستی كه درهاى بهشت در اين ماه گشاده است پس سؤال كنيد از پروردگار كه آن را به روى شما نبندد؛ و درهاى جهنّم در اين ماه بسته است. پس سؤال كنيد از پروردگار تبارك و تعالى به تلاوت كردن قرآن مجيد در شب‌ها و روزهاى اين ماه و به ايستادن به نماز و جِدّ و جَهد كردن در عبادت و بجا آوردن نمازها در اوقات فضيلت و كثرت استغفار و دعا.

فَعَنِ الصّادِقِ علیه‌السلام: اَنَّهُ مَنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فى شَهْرِ رَمَضانَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ اِلى قابِلٍ اِلاّ اَنْ يَشْهَدَ عَرَفَةَ

امام صادق علیه‌السلام فرمود: هر كه در ماه رمضان آمرزيده نشود تا سال آينده آمرزيده نشود مگر آنكه در عرفات حاضر شود

و نگاه دارد خود را از چيزهايى که خدا حرام كرده است و از افطار كردن بر چيزهاى حرام و رفتار كن به نحوى كه مولاى ما حضرت صادق (علیه‌السلام) وصیت نموده و فرموده هرگاه روزه‌دارى، مى بايد كه روزه‌داری گوش و چشم و مو و پوست و جميع اعضاى تو، يعنى از محرّمات بلكه از مكروهات و فرمود بايد كه روزِ روزه‌داری تو مانند روزِ افطار تو نباشد و نيز فرموده كه روزه نه همين ترک از خوردن و آشاميدن است ؛ بلكه بايد در روز روزه نگاه‌دارید زبان خود را از دروغ و بپوشانيد دیده‌های خود را از حرام و با يكديگر نزاع مكنيد و حَسَد مبريد و غيبت مكنيد و مجادله مكنيد و سوگند دروغ مخوريد بلكه سوگند راست نيز و دشنام مدهيد و فحش مگویید و ستم مكنيد و بی‌خردی مكنيد و دل‌تنگ مشويد و غافل مشويد از ياد خدا و از نماز و خاموش باشيد از آنچه نبايد گفت و صبر كنيد و راست‌گو باشيد و دورى كنيد از اهل شر و اجتناب كنيد از گفتار بد و دروغ و افتراء و خصومت كردن با مردم و گمان بد بردن و غيبت كردن و سخن‌چینی كردن و خود را مُشْرِف به آخرت دانيد و منتظر فَرَج و ظُهور قائم آل محمّد (علیه‌السلام) باشيد و آرزومند ثواب‌های آخرت باشيد و توشه اعمال صالحه براى سفر آخرت برداريد.

بر شما باد به آرام دل و آرام تن و خضوع و خشوع و شكستگى و مذلّت مانند بنده‌ای كه از آقاى خود ترسد و ترسان باشيد از عذاب خدا و اميدوار باشيد رحمت او را و بايد پاك باشد اى روزه‌دار دل تو از عیب‌ها و باطن تو از حیله‌ها و مكرها و پاكيزه باشد بدن تو از کثافت‌ها و بيزارى بجوى به سوى خدا از آنچه غير اوست و در روزه ولايت خود را خالص گردانى از براى او و خاموش باشى از آنچه حق تعالى نهى كرده است تو را از آن در آشكارا و پنهان و بترسى از خداوند قهار آنچه سزاوار ترسيدن او است در پنهان و آشكار و ببخشى روح و بدن خود را به خداى عزوجل در ايّام روزه خود و فارغ گردانى دل خود را از براى محبت او و ياد او و بدن خود را به كارفرمائى در آنچه خدا تو را امر كرده است به آن و خوانده است به سوى آن اگر همه این‌ها را به عمل‌آوری آنچه سزاوار روزه داشتن است به عمل آورده‌ای و فرموده خدا را اطاعت کرده‌ای و آنچه كم كنى از آن‌ها كه بيان كردم از براى تو به قدر آن از روزه تو كم می‌شود از فضل آن و ثواب آن.

به درستى كه پدرم گفت: رسول خدا (صَلَّى الله عَلِيهِ وَ آله) شنيد كه زنى در روز روزه‌ای جاريه خود را دشنام داد. حضرت طعامى طلبيد. آن زن را گفت بخور زن. زن گفت من روزه‌ام. فرمود: چگونه روزه‌ای كه جاريه خود را دشنام دادى. روزه فقط همین نخوردن و نیاشاميدن تنها نيست. به درستى كه حق تعالى روزه را حجابى گردانيده است از ساير امور قبيحه. از كردار بد و گفتار بد. چه بسيار كمند روزه‌داران و چه بسيارند گرسنگى كشندگان و حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمود كه چه بسيار روزه‌دارى كه بهره‌ای نيست او را از روزه به غير از تشنگى و گرسنگى و چه بسيار عبادت کننده‌ای كه نيست او را بهره‌ای از عبادت به غير تَعَب. اى خوشا خواب زيركان كه بهتر از بيدارى و عبادت احمقان است و خوشا افطار كردن زيركان كه بهتر از روزه داشتن بی‌خردان است.

و روایت‌شده از جابر بن يزيد از حضرت امام محمدباقر (علیه‌السلام) كه حضرت رسول (صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَ آله) به جابر بن عبدالله فرمود: اى جابر اين ماه رمضان است، هر كه روزه بدارد روز آن را و بايستد به عبادت پاره‌ای از شبش را و بازدارد از حرام شكم و فَرْج خود را و نگاه دارد زبان خود را، بيرون رود از گناهان خود مثل بيرون رفتن او از ماه. جابر گفت يا رسول‌الله چه نيكو است اين حديث كه فرمودى، فرمود: اى جابر چقدر سخت است اين شرط‌هایی كه نمودم و بالجمله اعمال اين ماه شريف در دو مطلب و يك خاتمه ذكر می‌شود.

منبع: aviny.com

ویرایش و بازنشر: وبسوار

برگرفته از : فضایل ماه رمضان