اصول تناسب و زیبایی در بینی

اصول تناسب و زیبایی در بینی

اصول تناسب و زیبایی در جراحی بینی
اصول تناسب و زیبایی در جراحی بینی

بینی یکی از اعضاء صورت است و از این لحاظ باید ارتباط و تناسب صحیح با سایر اعضاء صورت داشته باشد. درعین‌حال نواحی مختلف در بینی هر فرد تناسب تعریف شده‌ای باهم دارند. در صورت برقراری این موارد علاوه بر آنکه نمای بینی فرد به تنهایی زیبا دیده می‌شود بلکه زیبایی سایر اعضاء صورت را هم نمایان می‌کند. در نمای ایده آل فاصله بین پره‌های بینی با فاصله بین گوشه‌های داخلی چشم برابر است و درعین‌حال با اندازه عرض یک چشم برابر است.

اصول تناسب و زیبایی در بینی
اصول تناسب و زیبایی در بینی

در نمای روبرو نوک بینی نمای مشخص و مجزا از سایر نواحی بینی دارد.

تناسب بینی با سایر اعضا صورت در جراحی
تناسب بینی با سایر اعضا صورت در جراحی

در نمای نیم‌رخ Columella (قسمتی از بینی که بین سوراخ‌های بینی قرارگرفته) 2 میلی متر پایین تر از پره‌های بینی دیده می‌شود. زاویه Columella و لب در خانم‌ها بین 100 تا 110 درجه و در آقایان 90 تا 100 درجه است و این زاویه در افراد قد بلند کمتر در نظر گرفته می‌شود (در افراد قد بلند کمتر سر بینی بالابرده می‌شود).

محل اتصال بینی و پیشانی (Nasio) کمی فرو رفته است. در حدی که این دو ناحیه صرفاً از هم جدا شوند. فرورفتگی بیش از حد یا عدم آن نمای نا زیبایی را ایجاد می کنند. در نمای نیم‌رخ اگر خطی از نقطه اتصال لب و بینی (Subnasal) به زمین عمود شود این خط باید فاصله بین پره بینی تا نوک بینی (Projection) را به دو ناحیه تقریباً مساوی تقسیم نماید.

اصول داشتن بینی زیبا در جراحی
اصول داشتن بینی زیبا در جراحی

درعین‌حال Projection در حالت ایده آل با فاصله بین پره‌های بینی برابر است.

جراحی بینی رضایت بخش
جراحی بینی رضایت بخش

از طرف دیگر Projection برابر 0/67 طول بینی است.

نکاتی برای داشتن جراحی بینی رضایت بخش
نکاتی برای داشتن جراحی بینی رضایت بخش

جهت نمای نیم‌رخ، از بالای بینی تا نوک آن (Nasul dorsum) وجود قوسی بسیار ملایم در مورد خانم‌ها و در آقایان عدم وجود قوس پیشنهاد می‌شود. در نمای نیم‌رخ زاویه‌ای که رأس آن در بالای بینی و خطوط زاویه از پره بینی و نوک بینی رد می‌شوند 36 درجه است که این زاویه در مورد آقایان کمی بالاتر و در مورد خانم‌ها کمتر قابل‌قبول است. در نمای تمام رخ عرض بینی از بالا به پایین با شیبی ملایم در ناحیه پره‌ها افزایش می‌یابد.

تناسب ایده آل در جراحی بینی
تناسب ایده آل در جراحی بینی

هدف از جراحی رینوپلاستی نزدیک کردن نما به اصول و تناسب ایده آل است و به دست آوردن این اصول در بسیاری موارد به طور 100% امکان‌پذیر نیست. این مورد نه تنها به تکنیک جراحی بلکه به شرایط ساختمان بینی هم وابسته است.

دکتر بهنام خرمی

متخصص جراحی فک و صورت

منبع:  pezeshkonline.ir

ویرایش و بازنشر : وبسوار

اصول

اصول

اصول تناسب و زیبایی در بینی,اصول تناسب و زیبایی در بینی,

برگرفته از : اصول تناسب و زیبایی در بینی