سه بار خواندن این دعا در ماه رمضان چه می‌کند!

سه بار خواندن این دعا در ماه رمضان چه می‌کند!

دعای اعظم مولودنامه

دعای اعظم مولودنامه

حضرت حق سبحانه تعالی می‌فرماید: مرا شرم آید از آن بنده که این دعا را خوانده باشد و او را از درگاه خود محروم گردانم و در آخرت عذاب نمایم خواننده و دارنده این دعا در دنیا و آخرت رستگار است و هر بنده مؤمن و مومنه که در ماه رمضان این دعا را بخواند من که خداوندم لیلة القدر را به او ارزانی خواهم داشت و هر کس که به خواندن این دعا مداومت نماید هفتاد هزار فرشته در بیت‌المقدس و هفتاد هزار در مشرق و هفتاد هزار در مغرب بیافرینم که هر فرشته را بیست سر است و هر سری بیست رو داشته و هر رویی بیست دهان داشته و هر دهانی بیست زبان و هر زبانی هزار بار تسبیح و تحلیل برای خواننده این دعا بنماید و آن بنده را خداوند در دنیا از تمام بلیات محفوظ فرماید و اگر اول سال بخواند از جمیع امراض نگهداری کند تا سال آینده.

و دیگر از برکات این دعا آن است که دارنده آن در نظر خلایق عزیز و گرامی باشد و سحر بر وی کارگر نشود و از شر مار و عقرب و هر گزنده در امان باشد و از اندوه ایمن باشد و اگر ظالمان قصد جان و مال وی نمایند ضرری به او نمی‌رسد و اگر تنگ روزی باشد خدای تعالی او را وسیع می‌کند و اگر قرض داشته باشد قرض او را از خزانه غیب خود ادا می‌کند به شرط اینکه در فکر ادای آن باشد و اگر فرزند بخواهد حق تعالی به او کرامت فرماید.

و دیگر از برکت این دعای جلیل‌القدر، خدای عزوجل می‌فرماید «هر بنده‌ای از بندگان من و هر امتی از امت حضرت محمد (ص) که در شهر رمضان سه مرتبه این دعا را با اخلاص و درست بخواند یا بشنود و یا بنویسد و در کفن گذارد که با آن دفن شود من که ارحم‌الراحمین هستم از او خشنود و راضی گردم و در وقت رفتن از دنیا تلخی جان کندن بر وی آسان شود و چون او را غسل دهند من که آفریدگارم فرمان دهم هفتاد هزار فرشته بر جنازه او حاضر شوند و نماز گزارده و برای او از من طلب آمرزش کرده و چون او را در گور گذارند نکیر و منکر از وی سؤال نکنند و عذاب قبر بر وی نباشد و چون یاران و عزیزان او از سر قبرش بروند امر فرمایم که هر یک از آن ملائکه با طبقی از نور او را بشارت دهند و گویند:

ای بنده مؤمن و دوست حضرت محمد (ص) غم مخور که حق تعالی تو را بخشید و ما در قبر انیس و مونس تو هستیم و در روز محشر از فضیلت و کرامت دعا اهل عرصات حسرت ورزند و گویند ای دریغ که ما در دنیا طالب این دعا نبودیم و آنگاه پشیمانی سودی ندارد. پس فرشتگان خواننده و دارنده این دعا را کنار حوض کوثر فرود آورند و از دست حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) و یازده فرزند بزرگوارشان آب نوشد و به فرمان خدا چندان که خواهد امت‌های گنه‌کار را شفاعت کند.»

حضرت رسول (ص) به جبرئیل فرمودند: ای برادر! بر امت من است که در ماه رمضان سه مرتبه این دعا را بخواند یا بشنود یا بنویسد و یا در کفن گذارد.

دعای اعظم مولودنامه

بسم الله الرحمن الرحیم

اللّهمَّ الرزقنا اَمِنَ المصطفی، ایمانَ المصطفی، اخلاصَ اسلامَ المصطفی

اللهم الرزُقنا بَرَکـَةِ المصطفی، اَنبیاءالمصطفی، بَصیرَةَ المصطفی، حُجَّةِ المصطفی

اللهم الرزقنا سرَّ المصطفی، توکَّلِ المصطفی

اللهم الرزقنا ثوابَ المصطفی، صراطَ المصطفی

اللهم الرزقنا حیاءَ المصطفی، حِلمَ المصطفی

اللهم الرزقنا دُعاءَ المصطفی، دینَ المصطفی، دیاسَةَ المصطفی، رأفَةَ المصطفی

اللهم الرزقنا زُهدَ المصطفی، زینَةَ المصطفی، زیارَةَ المصطفی، سَعادَةَ المصطفی، صَبرَةَ المصطفی، سَخاوةَ المصطفی

اللهم الرزقنا شَریعَةَ المصطفی، شَهادَةَ المصطفی

اللهم الرزقنا صَوتَ المصطفی، صُحبَةَ المصطفی، ضِیاءَ المصطفی، جَمالَ المصطفی

اللهم الرزقنا طَلَعَةَ المصطفی، طَهارَةَ المصطفی، طاهِرَ المصطفی

اللهم الرزقنا عِشرَةَ المصطفی، عِبادَةَ المصطفی، عِنایَةَ المصطفی

اللهم الرزقنا غیاثَ المصطفی، غِیرَةَ المصطفی، غُربَتَ المصطفی

اللهم الرزقنا فَلاحَ المصطفی فَراتِحَةَ المصطفی لَطفِ المصطفی

اللهم الرزقنا کَلامَ المصطفی، اَکرَمَ المصطفی، لَذَّةِ المصطفی، لِقاءِ المصطفی، امالِ المصطفی

اللهم الرزقنا مَحَبَّةِ المصطفی، هِذَّ المصطفی

اللهم الرزقنا نِهایَةَ المصطفی، نِظافَةَ المصطفی

اللهم الرزقنا وَدَعَ المصطفی و صلِّ المصطفی وَلایَةَ المصطفی

اللهم الرزقنا حَبیبَةَ المصطفی، هِمَّةَ المصطفی، هِدایَةَ المصطفی

اللهم الرزقنا یمینَ المصطفی یَسارَ المصطفی جُنَوبَ المصطفی وسَلَّمَ تسلیماًکثیراً

واِن یکادُالَّذین کَفَروا لَیُزلِقونَکَ بابصارهم لمّا سمعوا الذِّکرَ و یقولونَ انَّهُ لمجنون وما هوَ الّا ذکرٌ للعالمین فالله خیرٌحافظاً و هوَ ارحم‌الراحمین.

سه

سه

سه خ دن این دعا در ماه رمضان چه می‌کند!,سه خ دن این دعا در ماه رمضان چه می‌کند!,

برگرفته از : سه بار خواندن این دعا در ماه رمضان چه می‌کند!