تصاویر دیدنی روز پنجشنبه 2 مرداد 93

تصاویر دیدنی روز پنجشنبه 2 مرداد 93

اسب زیبای سفید با لکه‌های خاکستری
اسب زیبای سفید با لکه‌های خاکستری

زرافه
زرافه ، باغ‌وحش سیدنی استرالیا

آتشفشان Kilauea در هاوایی
آتشفشان Kilauea در هاوایی

غواصی در دریاچه سیلفرا در پارک ملی Thingvellir، ایسلند
غواصی در سیلفرا ، دریاچه تینگ ولیر (Thingvellir) ، ایسلند

coyote buttes north
coyote buttes north ، صخره‌های موجی در آمریکای شمالی

coyote buttes north

مرغ ماهیخوار
مرغ ماهیخوار ، دروتویچ ، انگلستان

گردآوری و ترجمه: وبسوار

تصاویر

تصاویر

برگرفته از : تصاویر دیدنی روز پنجشنبه 2 مرداد 93