بهبود روابط زوجین با والدین همسر

بهبود روابط زوجین با والدین همسر

شاید مهم‌ترین دلیلی که همسرتان نمی‌خواهد با خانواده شما رفت‌وآمد داشته باشد، رفتار ناشایست خودتان است!

رابطه همسر با والدین ما
رابطه همسر با والدین ما

زندگی زناشویی و روابط میان زن و شوهر یک مبحث است و رابطه میان عروس و داماد با والدین همسر هم یک مبحث جدا. با توجه به این که در کشور ما یک دید نسبتاً منفی در مورد مادر شوهر و یا مادر زن وجود دارد، برای این که همسرمان از ابتدا نسبت به خانواده‌مان گارد نگیرد، ابتدا باید رفتار خودمان درست و صحیح باشد.

از همان روز اول، اگر برخورد خوب، متعادل و عاقلانه‌ای با همسر و خانواده خودمان داشته باشیم، هیچ‌کدام به خودشان اجازه کوچک‌ترین بی‌احترامی نخواهند داد.

به عنوان مثال روابط اخلاقی در میان همسران مناسب نیست و فحاشی و توهین و یا دادن نسبت‌های ناروای اخلاقی به یکدیگر، تخم کینه و نفاق را در وجود آن‌ها می‌پاشد و در این صورت برخی از همسران این برخوردهای اخلاقی نامناسب را ناشی از تربیت بد خانواده همسر خود می‌دانند و به همین دلیل از رفت‌وآمد با خانواده او امتناع می‌ورزند و دلیل دوم انتقال ناراحتی‌ها و ناخوشی‌ها به خانواده‌شان است که این باعث می‌شود رفتار خانواده‌ها با همسر، مناسب و با احترام نبوده و تمایل همسر برای رفت‌وآمد کم شود.

پس رعایت رفتارهای اخلاقی، سطح رضایت از زندگانی با همسر را بالا می‌برد و آن‌ها با داشتن روابط اخلاقی مناسب آمادگی بیشتری برای رفت‌وآمد با خانواده خویشاوندان همسر پیدا می‌کنند.

اخلاق و خانواده همسر

تأثیر ارتباط همسران بر روی رفت‌وآمد با والدین

رابطه عروس و مادر شوهر
رابطه عروس و مادر شوهر

خانمی می‌گفت: همسرم برخورد بسیار خوبی دارد و وقتی که به من پیشنهاد می‌کند که به منزل والدین او بروم، با کمال میل می‌روم و با خودم می‌گویم دست پدر و مادرش درد نکند که چنین فرزند خوب و مهربانی را بار آورده‌اند، به همین دلیل دوست دارم که با آن‌ها رفت‌وآمد کنم و از آن‌ها روش‌های خوب برخورد را هم یاد بگیرم.

البته گه گاهی هم مشکلی پیش می‌آید، با راهنمایی‌های آن‌ها به پسرشان مشکل ما حل می‌شود. آن‌ها رازدار من هم هستند و با من بسیار مهربان و صمیمی هستند هیچ‌وقت به ناحق از پسرشان طرفداری نمی‌کنند، آن‌ها هم به من احترام می‌گذارند و حسابی مرا تحویل می‌گیرند و اگر رفتن ما به خانه آن‌ها دیر بشود، دلم برای آنان تنگ می‌شود، چون وقتی که حق با من است، آن‌ها حق را به من می‌دهند و پسرشان را متقاعد می‌کنند که حق با همسر شماست، به هر حال مجموعه ویژگی‌های مثبت همسرم و خانواده او، عامل ارتباط و رفت‌وآمد خویشاوندی ما با آن‌هاست. به قول پروین اعتصامی رفتار نیک، عامل نیک‌نامی است:

نیک‌بخت آن که نیتش نیکوست        نیک‌نام آن که نیک‌رفتار است

آقایی هم در مرکز مشاوره اظهار می‌کرد چون همسرم با من بد برخورد می‌کند حتی تمایل ندارم خود او را ببینم تا چه رسد به والدینش. همسر بداخلاقی دارم و والدین او هم بداخلاق‌تر هستند. دعواهای ما در خانه و درگیری‌های ما با همدیگر و رازنگهدار نبودن همسرم باعث شد که خیلی زود اخبار بدی از خانه ما به والدین او برسد. اوایل که درگیری زیادی نداشتیم، آن‌ها با من بهتر برخورد می‌کردند، ولی بعد از دعواها و برملا شدن اسرار ما در خانه، بر میزان دلخوری‌های آنان از من افزوده شد و دیگر مثل سابق به من احترام نمی‌گذاشتند و حتی گاهی تند و بااخلاق بد هم با من برخورد می‌کردند، این‌ها باعث شد که دیگر تمایل کمتری برای رفتن به خانه آن‌ها داشته باشم.

couple and mother in law
couple and mother in law

نتیجه آنکه اگر همسران جوان سلیم‌النفس باشند و با همدیگر برخوردهایی خوب و همراه با متانت داشته باشند، قطعاً ارتباط خوبی با یکدیگر خواهند داشت و در این صورت خبرهایی که از خانه آن‌ها به والدین می‌رسد، خوب و مناسب است و آن‌ها پذیرای وجود آنان خواهند بود و برعکس با تندخویی و درگیری با هم، راه ارتباط با یکدیگر را نیز بر خود می‌بندند، چه رسد به ارتباط با خانواده همسر و دیگران. پس مبادا روابط داخل خانواده را تخریب کنیم و انتظار ارتباط خوب از دیگران را داشته باشیم که این حالت یک بام و دو هواست.

منبع: تبیان
بازنشر: وبسوار

بهبود روابط زوجین با والدین همسر,بهبود روابط زوجین با والدین همسر,

برگرفته از : بهبود روابط زوجین با والدین همسر