دانستنی‌هایی در رابطه با نهج‌البلاغه

دانستنی‌هایی در رابطه با نهج‌البلاغه

دانستنی‌هایی در رابطه با نهج‌البلاغه

۱- نهج‌البلاغه دارای ۲۴۱خطبه می‌باشد.

۲- نهج‌البلاغه دارای ۷۹ نامه می‌باشد.

۳- نهج‌البلاغه دارای ۴۸۰ حكمت می‌باشد.

۴- طولانی‌ترین خطبه، خطبه ۱۹۲ می‌باشد كه به خطبه قاصعه مشهور است.

۵- كوتاهترین خطبه، خطبه ۶۱ نهج‌البلاغه است، كه در مورد خوارج می‌باشد.(لا تقاتلوا الخوارج …)

۶- طولانی‌ترین نامه، نامه۵۳ است، كه مشهور به عهدنامه مالك اشتر می‌باشد.

۷- كوتاهترین نامه، نامه ۷۹ است كه خطاب به فرماندهان لشكرها می‎باشد.

۸- طولانی‌ترین حكمت، حكمت ۱۴۷ می‌باشد كه خطاب به كمیل بن زیاد نخعی فرموده است.

۹- كوتاهترین حكمت، حكمت ۱۸۷ می‌باشد كه درباره كوچ كردن از دنیا است. «الرحیل و شیك» كوچ كردن(از دنیا) نزدیك است! و حكمت ۴۱۸ كه درباره صبر و بردباری می‌باشد«الحلم عشیره» حلم و بردباری قوم و عشیره است.

۱۰- نهج‌البلاغه توسط سید ابوالحسن محمدبن حسین الطاهر المناقب مشهور به سید رضی(رحمه الله علیه) جمع‌آوری شده است.

۱۱- جمع آوری نهج‌البلاغه در ماه رجب سال ۴۰۰ قمری به اتمام رسیده است.

۱۲- آخرین جمله نهج‌البلاغه درباره دوست می‌باشد كه می‌فرماید: «اذا احتشم المؤمن اخاه فقد فارقه».  به خشم آوردن و شرمنده ساختن دوست مقدمه جدایی از دوست است.

۱۳- در اكثر خطبه‌ها حضرت علی ـ علیه السلام ـ به «تقوی» كه مانع انجام همه گناهان است اشاره كرده است.

۱۴- نام«قرآن» ۴۱ بار در نهج‌البلاغه ذكر شده است. (توضیح اینكه مراد فقط كلمه قرآن است) البته در نهج‌البلاغه ازقرآن تعبیرات دیگری شده است مثلا «كتاب»، «كتاب الله»، «كتابه» و غیره.

۱۵-  از مجموع ۲۴۱ خطبه نهج‌البلاغه ۸۶ خطبه موعظه و یا لااقل مشتمل بر یك سلسله مواعظ است مانند خطبه ۱۷۶ كه با جمله «انتفعوا ببیان الله» آغاز می‌شود و خطبه ۱۹۲ كه به خطبه قاصعه و خطبه ۱۹۳ كه به خطبه متقین معروف است. و از مجموع ۷۹ نامه در نهج‌البلاغه، ۲۵ نامه تماما موعظه و یا متضمن جمله‌هایی در نصیحت و اندرز و موعظه است. مانند اندرز نامه آن حضرت به فرزند عزیزش امام مجتبی ـ علیه السلام ـ كه نامه ۳۱ می‌باشد و فرمان معروف آن حضرت به مالك اشتر كه طولانی ترین نامه‌ها است(نامه ۵۳) و نامه ۴۵ كه همان نامه معروف آن حضرت به عثمان بن حنیف والی بصره است. و از مجموع ۴۸۰ حكمت موجود در نهج البلاغه تماما مشتمل بر پند، اندرز و نصیحت و موعظه می‌باشد.

۱۶- ۸۷ آیه از ۴۳ سوره قرآن در نهج البلاغه آمده است.

۱۷- در نهج البلاغه ۱۶ حدیث نبوی ذكر شده است.

منبع: baali.blogfa.com   

دانستنی‌هایی

دانستنی‌هایی

دانستنی‌هایی در رابطه با نهج‌البلاغه,دانستنی‌هایی در رابطه با نهج‌البلاغه,

برگرفته از : دانستنی‌هایی در رابطه با نهج‌البلاغه