جنازه زن فلسطینی در هالیوود

جنازه زن فلسطینی در هالیوود

وبسوار: نگاه هنرمندان به موضوعات همیشه دقیق‌تر از نگاه مردم عادی بوده و همین باعث شده تا زشتی‌ها و زیبایی‌های دنیا در افسون هنر بهتر دیده شوند. عکس‌های زیر نمایش دهنده فجایع غزه از دید هنرمندان است.

جنازه زن فلسطینی در خیابان معروف هالیوود:

هالیوودی‌ها اعتراض خود را با گریم یک زن در نقش نعش آغشته به خون یک زن فلسطینی که در پیاده‌روی خیابان هالیوود دراز کشیده است نشان دادند. جلوی این زن بر روی یک تکه مقوا این نوشته به چشم می‌خورد:

اینجا چیزی برای دیدن نیست

فقط یک کشته فلسطینی دیگر است

به راهتان ادامه دهید

جنازه زن فلسطینی در هالیوود
جنازه زن فلسطینی در هالیوود

واکنش یک هنرمند در بلوار مشهور هالیوود

*واکنش یک هنرمند در بلوار مشهور هالیوود

فرشته کوچکی از دود:

این تصویر هم دید هنرمند از دودی است که در اثر بمباران غزه به وجود آمده است.

کشتار کودکان در غزه
کشتار کودکان در غزه

اعتراض جهانی به کشتار غزه
اعتراض جهانی به کشتار غزه


وبسوار

برگرفته از : جنازه زن فلسطینی در هالیوود