پیش‌گویی مجله فکاهیون

پیش‌گویی مجله فکاهیون

وبسوار:این کاریکاتور که در سال 1365 شمسی معادل با 1986 میلادی بر روی مجله فکاهیون چاپ شده است. پیش‌بینی درستی از وضعیت اقتصادی امروز است.

اگر سال درج‌شده روی جلد مجله را سال 200 میلادی در نظر بگیریم این پیش‌بینی حدود 14 سال دیرتر اتفاق افتاده است ولی آن را سال 2000 شمسی در نظر بگیریم چیزی در حدود 600 سال زودتر اتفاق افتاده است.


پیش‌گویی مجله فکاهیون
پیش‌گویی مجله فکاهیون

پیش‌گویی

پیش‌گویی

پیش‌گویی مجله فکاهیون,پیش‌گویی مجله فکاهیون,

برگرفته از : پیش‌گویی مجله فکاهیون