پیشنهاد به حقیقی برای بازی در هالیوود!

پیشنهاد به حقیقی برای بازی در هالیوود!

پیشنهاد به حقیقی برای بازی در هالیوود


علیرضا حقیقی
که حضورش در جام جهانی باعث شد تا در شبکه‌های اجتماعی او را با ستارگان هالیوودی مقایسه کنند در گفت‌وگو با نشریه زندگی ایده‌آل گفته است:
“یکسری پیشنهادات برای بازیگری شده ولی در حال حاضر نمی‌خواهم به آن سمت بروم؛ ولی شاید بعد این کار را بکنم. هرچند این پیشنهادها برایم وسوسه‌برانگیز است. در ضمن یک پیشنهاد از هالیوود داشته‌ام. از ایتالیا هم پیشنهاداتی برای مدلینگ داشته‌ام که برای مذاکره به آنجا سفر می‌کنم.

پیشنهاد به حقیقی برای بازی در هالیوود


منبع متن: پارس توریسم

پیشنهاد

پیشنهاد

پیشنهاد به حقیقی برای بازی در هالیوود!,پیشنهاد به حقیقی برای بازی در هالیوود!,

برگرفته از : پیشنهاد به حقیقی برای بازی در هالیوود!